Vikariera inom stöd och omsorg

Vill du jobba som vikarie inom vård och omsorg är det Bemanningsenheten du ska vända dig till. Bemanningsenheten kan svara på frågor om:

 • Hur du söker jobb som vikarie, länk till ansökningsblankett
 • Anställningsprocessen och regler
 • Introduktion av nya vikarier vid anställning. Länk till introduktionsmaterial
 • Anställningsbevis och intyg
 • Lönesättning
 • LAS – Lagen om anställningsskydd (Företrädesrätt, varsel, konvertering)
 • TimePool (Vikarier inom socialtjänsten anmäler själv sin tillgänglighet)

Dessutom ansvarar enheten för:

 • Personalplanering och personalfrågor för Resurspoolen
 • Ekonomisk uppföljning
 • Kvalitetssäkring
 • Samordning för Lagen om offentlig statistik
 • IT administration och förvaltning inom Socialförvaltningen

Telefon
0970-818 438

Telefontid
Måndag och torsdag 13.00-14.30
onsdag och fredag 10:00-14:30

Besökstid
måndag och torsdag 10:00-11:30
onsdag 13:00-14:30

Besöksadress
Järnvägsgatan 14 D
98331 Malmberget