Vikariera inom stöd och omsorg

Vill du jobba som vikarie inom vård och omsorg är det Verksamhetsnära ledningsstöd du ska vända dig till. Verksamhetsnära ledningsstöd kan svara på frågor om:

 • Hur du söker jobb som vikarie, länk till ansökningsblankett
 • Anställningsprocessen och regler
 • Introduktion av nya vikarier vid anställning. Länk till introduktionsmaterial
 • Anställningsbevis och intyg
 • Lönesättning
 • LAS – Lagen om anställningsskydd (Företrädesrätt, varsel, konvertering)
 • TimePool (Vikarier inom socialtjänsten anmäler själv sin tillgänglighet)

Dessutom ansvarar enheten för:

 • Personalplanering och personalfrågor för Resurspoolen
 • Ekonomisk uppföljning
 • Kvalitetssäkring
 • Samordning för Lagen om offentlig statistik
 • IT administration och förvaltning inom Socialförvaltningen

Besökstid:
Måndag 13:00-14:30
Tisdag stängt
Onsdag 10:00-11:30
Torsdag 10:00-11:30
Fredag stängt

Telefontid:
Måndag 10:00-11:30
Tisdag stängt
Onsdag 13:00-14:30
Torsdag 13:00-14:30
Fredag 10:00-11:30

Besöksadress:
Verksamhetsnära ledningsstöd
Kommunhuset bottenplan (fd IT-lokalen)
Korsningen Lasarettsgatan-Föreningsgatan
982 81 Gällivare