Belastningsregistret

Begäran om utdrag ur belastningsregistret
Enligt Förordning om belastningsregister, BRF, 11 § 1 st och enligt Förordning om misstankeregister, MRF, 4 § p. 7 och 10 begär socialförvaltningen utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning för personal inom vissa verksamheter.

Du ansvarar själv över att fylla i blanketten och skicka begäran till Rikspolisstyrelsen. Efter ca 2-3 veckor kommer du att få hem ett kuvert från rikspolisstyrelsen med utdrag från belastningsregistret med dina personuppgifter. Brevet ska du oöppnat uppvisa för arbetsgivaren. 

Registerutdraget är giltigt under1 år från utfärdande datumet, därefter kommer vi att begära ett nytt utdrag om du vill fortsätta arbeta inom verksamheter med barn.

Länk till Belastningsregistret