Anpassa

Ändra textstorlek via Ctrl-tangenten och mushjulet

Håll ner Ctrl-tangenten och snurra på mushjulet (fungerar i de flesta webbläsare)


Ändra textstorlek via webbläsarens menyer

Internet Explorer
Välj Visa i menyraden och därefter Textstorlek.

Netscape Navigator
Välj Visa i menyraden och därefter öka- eller Minska teckensnitt.

Firefox
Välj Visa i menyraden och därefter Textstorlek. Du kan också använda Ctrl-tangenten tillsammans med + eller -

Opera
Välj Visa i menyraden och därefter Zoomfaktor. Du kan också använda tangenterna + och -.


Relaterade program:

Majoriteten av våra dokument och blanketter är i så kallat .pdf format, för att läsa dessa behöver du Adobe Reader som du kan ladda hem här.

En del dokument är fortfarande i diverse Office format i de fall vi inte kommit åt att konvertera till .pdf, och om du inte har Microsoft Office installerat för att läsa .doc, .xls och .ppt, så kan du ta hem gratis läsare för dessa här: