Pågående/planerade arbeten i kommunens mark

Grävtillstånd - uppdaterat 23/6

Plats Adress  Arbetsmetod Startdatum Slutdatum
Fiberutbyggnad i Alavaara, Ampiaslantto, Dokkas, Kääntöjärvi, Purnuvaara & Vettasjärvi. Grävning 2022-05-30 2023-07-31
Fiskargatan 5-7 Koskullskulle Grävning 2022-06-06 2022-09-30
Tjärngatan 1 Koskullskulle Grävning 2022-06-06 2022-09-30
Aftonstigen 13 Malmberget Grävning 2022-06-06 2022-09-30
Amorstigen 26 Malmberget Grävning 2022-06-06 2022-09-30
Blockvägen 18 Malmerget Grävning 2022-06-06 2022-09-30
Forsgatan 7A Grävning 2022-06-20 2022-08-31
Garvaregatan 16 Grävning 2022-05-16 2022-08-24
Garvaregatan 8 Grävning 2022-06-01 2022-08-31
Gällivarevägen - Malmbergsleden/Hertiggatan  Grävning 2022-05-30 2022-07-29
Bilvägen 6 (Korsning sommarvägen järnvägen) Grävning 2022-04-25 2022-09-30
Hedbergsvägen/Industrigatan Gällivare Grävning 2022-05-30 2022-06-30
Kraftstationsvägen 87, 98238, Gällivare Grävning 2022-06-27 2022-07-22
Kullegatan 102 Grävning 2022-06-20 2022-08-31
Lasarettsgatan Grävning 2023-05-01 2023-10-31
Luleåvägen 6  Tryckning 2022-08-01 2022-08-31
Malmbergsleden       
Myrgatan 12 Koskullskulle Grävning 2022-06-20 2022-07-10
Odlingsgatan 1, 98341, Koskullskulle Grävning 2022-06-13 2022-09-30
Odlingsvägen 6 Grävning 2022-06-20 2022-08-31
Röllekavägen 14 Grävning 2022-06-20 2022-08-31
Stora vägen 40, 42, 44A, 44B  Ullatti Grävning 2022-05-30 2022-09-30
Storgatan, Postgatan, Föreningsgatan, Gällivare Grävning 2022-05-30 2022-07-29
Transportvägen 5, 98238, Gällivare Grävning 2022-06-20 2022-07-15
Upplagsvägen 3, 98238, Gällivare Grävning 2022-05-23 2022-06-30
Vuoskonjärvivägen 16 Grävning 2022-06-15 2022-07-08
Wennerströmsvägen 16, 98235, Gällivare Grävning 2022-06-20 2022-08-19
Ängvägen 1, 98204, Skaulo Grävning 2022-06-20 2022-08-30


Vid övriga frågor och funderingar kontakta:

Nurnihal Fjellström, Gatuingenjör

0970-818 000