Parkeringstillstånd och parkering

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Du som är folkbokförd inom Gällivare kommun och har rörelsehinder kan söka parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Det kostar ingenting att ansöka om tillståndet och det hanteras av teknikavdelningen på service- och teknikförvaltningen. Ansökan med information finns att hämta ut i kommunväxeln och handläggningstiden är 3-4 veckor, under semesterperioden kan hanläggningstiden bli längre.

Observera att det ska följa med ett läkarintyg som intygar rörelsehinder med varje ansökan, oavsett om du erhålligt tillståndet tidigare, detta på grund av att det förekommit missbruk.

Ladda ner och skriv ut ansökningsblanketten parkeringstillstånd för rörelsehindrad här.

 

 

Parkering och utökad parkeringsövervakning

Gator, gångbanor, datumparkering och vändplatser

Avsikten med regler om parkering är att skapa framkomlighet, tillgänglighet och trivsel. För att uppnå dessa mål tillsammans med goda förutsättningar för snöröjningen kommer parkeringsövervakningen att utökas under hela snösäsongen.

 Tillsammans kan vi hjälpas åt att hålla gångbanor fria från parkerade bilar, andra motordrivna fordon samt släp och husvagnar. Fordon hänvisas till avsedda parkeringsplatser eller till egen tomt/gård.Tänk även på att de vändplatser som finns ska hållas fria och inte är avsedda för parkering eller uppställning av bilar, släpvagnar eller liknande. Det är heller inte tillåtet att ställa upp fordon utanför vägar och gator/i terräng.

Avgiftsfri parkering
Inom Gällivare kommun har vi avgiftsfri parkering. All parkering måste ske på anvisad plats. Mer information om generella bestämmelser se transportsytelsens broschyr om stanna och parkera.

 Hjälp oss att hjälpa er genom att tänka på:

• Datumparkering gäller inom tätorterna mellan 02:00-08:00 (gäller under perioden 1/10-15/6). Detta innebär tillåten parkering: udda datum- jämt husnummer, jämt datum- udda husnummer.

• Parkering efter huvudled är förbjuden

• Parkering i närhet av korsning/övergångsställen, ej närmare än 10m.

• Långtidsparkering på kommunens parkeringsplatser är förbjuden

 På Storgatan i Centrala Gällivare är parkeringstiden begränsad till 2 timmar på båda sidor och på Malmbergsvägen finns både 2 och 3 timmars parkeringsplatser.

Parkeringstiden är tidsbegränsad för att öka omsättningen på parkeringsplatserna, vilket avses gynna handeln på affärsgatorna.


Vid frågor, kontakta:

0970-818 000