Giltighetstider

Gällivare Kommun har följande praxis för giltighetstider och dispenstyper:

  1. En dispenstransport sker normalt inom någon dag efter beslutet, men det är lämpligt att låta dispensen gälla längre tid. Beslut om dispens för en enstaka transport gäller normalt högst 30 dagar.
  2. Ett beslut om dispens vid återkommande transporter på en viss vägsträcka gäller normalt mellan 30 och 360 dagar, beroende på transportens bredd, längd och/eller vikt. I ett dispensbeslut för vikt gäller högst 90 eller 180 dagars giltighetstid.

 Vid frågor och funderingar 

Niklas Nyberg, driftingenjör
Nurnihal Fjellström, gatuingenjör
0970-818 000