Näringslivet i Gällivare

är starkt och framgångsrikt. Här finns en genuin industritradition och ett näringsliv med hög förändringstakt. För att skapa en långsiktig konkurrenskraft samt ett hållbart näringsliv är samverkan och samarbete där hållbarhet, digitalisering och kompetensförsörjning viktiga utvecklingsområden.


Företagslots Gällivare Näringsliv AB

Det ska vara lätt att starta, utveckla och etablera företag i Gällivare!

Kom till oss för rådgivning, med dina frågor om mark och lokaler, tillstånds- och myndighetsfrågor och allmänna frågor som rör företagande i Gällivare. Företagslotsen hjälper och underlättar för dig som företagare i din kontakt med kommunen för att det ska bli så enkelt och smidigt som möjligt. 

Kontakta företagslotsen
Monica Johansson
070-236 31 96 
E-post