Bredband

Just nu kontaktar våra tekniker Fredik Hjerpe och Nikola Stevanic villaägare på Forsvallen, Karhakka och Repisvaara för att få information om serienummer på den utrustning som är monterad inne i villorna. Följ anvisningarna från våra tekniker. Har ni några funderingar kan ni kontakta oss på bredband@gallivare.se.

Klisterlappen med serienumret ser ut som på bilderna nedan (serienumret är det inringade) och finns på utrustningen inne i fastigheterna. Det kan även vara så att teknikern har överlämnat lappen lös till fastighetsägaren. Om du inte ser serienumret och inte har fått en lapp så hör av dig på mailen bredband@gallivare.se.

Tack för att ni samarbetar och hjälper oss med detta.


 

Gällivare kommun har fattat beslut om att själv bygga ut fibernätet i hela kommunen, både i tätort och på landsbygd. Projektet innebär en investering på drygt 200 miljoner kronor och större delen av utbyggnaden ska vara färdigställd år 2021.

Projektet för fiberutbyggnad är den största satsningen på IT-infrastruktur någonsin i Gällivare kommun. Målet är att 95 procent av alla hushåll och företag i kommunen ska ha tillgång till en fiberanslutning. Det innebär bland annat en avsevärt lägre anslutningsavgift än vad kommersiella aktörer erbjuder.

Anslutningsavgift 2000 kronor

Anslutningskostnaden per hushåll blir 2000 kronor om fastigheten ligger i ett område som är aktuellt för utbyggnad. Till det kommer en månatlig nätavgift på 50 kronor per månad. Kostnader därutöver beror på vilka tjänster den enskilde kunden väljer, exempelvis tv, internet, telefoni etc.

Eventuella anslutningar i efterhand sker mot självkostnadspris.


 Jonas Olsson
Bredbandssamordnare
Jonas Olsson
E-post

 

Delprojektledare

Stefan Kostenniemi

E-post

 

 

Projektadministratör

Eva Engman

E-post