Aktivera anslutning

Tillfällig manuell rutin för aktivering.

Alla beställningar och uppsägningar av aktiv anslutning handläggs för tillfället manuellt. Handläggning sker endast kontorstid under helgfria vardagar.

Aktivering av din fiberanslutning

För att din fiberanslutning ska fungera och det ska vara möjligt att beställa tjänster, behöver du aktivera anslutningen, genom att teckna ett fibernätsavtal med DunderNET.

Kostnader i DunderNET-fibernätsavtal

Startavgift: 2 000 kr
Nätavgift: 50 kr/månad

Inaktivering av din fiberanslutning

Om ni inte vill fortsätta använda er fiberanslutning till DunderNET, kan ni säga upp avtalet.

Väljer ni i senare att återaktivera er fiberanslutning tillkommer en ny startkostnad för aktivering. Uppsägningen gäller enbart den aktiva fiberanslutningen som du tecknat avtal om med DunderNET.

Kunden ansvarar själv för eventuella avtal tecknade med tjänsteleverantörer. Enligt allmänna villkoren i avtalet avslutas fiberabonnemanget den sista dagen i den månad uppsägningen skedde.

Hantera aktivering & uppsägning

Med BankID kan fastighetsägare själva aktivera eller säga upp sin anslutning. Saknar ni BankID, bor i lägenhet eller nyligen har gjort ägarbyte på er fastighet kan ni skriva ut blanketter för manuell hantering av ert ärende.

Saknar ni skrivare kan blanketter även hämtas i växeln på kommunhuset (Tingshusgatan 8-10).

 Stor BankID-knapp   Aktiveringsblankett   Uppsägningsblankett 
OBS! Använder ni BankID och äger flera fastigheter eller nyligen har flyttat, var då noga med att ni gör beställning på rätt fastighet.

Pappersblanketter

Lämnas in i växeln på kommunhuset (Tingshusgatan 8-10) eller postas till oss.

   Eva Engman, UTV

   Gällivare Kommun

   982 81 Gällivare

 

Lägenhetsnummer

För konvertrar i lägenheter/flerfamiljshus behövs även lägenhetsnummer fyllas i.

Ert lägenhetsnummer anges enligt Lantmäteriets standard.

Klicka här för att se hur lägenheten ska numreras.

 

Exempel

Vill du se hur pappersblanketten ska fyllas i?

Klicka här för att se ett exempel.