FAQ: Nätet

Nedan har vi samlat regelbundet återkommande frågor som vi besvarat, som berör det driftsatta nätet. Frågorna är ordnade i olika kategorier för att göra det lättare att hitta det ni söker.

Frågekategorier:
  1. Utrustning och fasadbox
  2. Tjänster

 

Frågor

Svar

1. Utrustning och fasadbox

Kan jag ändra inställningar i konvertern själv?

Kort svar: Nej!

Långt svar: Alla inställningar styrs centralt från DunderNET.

Däremot ska ni koppla in en router i konvertern. Hur ni ställer in dessa beror på vad ni köpt för utrustning. Rådfråga de som tillverkat eller sålt routern till er.

Får jag öppna fasadboxen eller plocka lös konvertern från väggen?

Kort svar: Nej! Kontakta oss om du behöver hjälp.

Långt svar: 2 orsaker till varför.

  1. All utrustning i fibernätet sänder ut signaler med laser. Ljuset är för människor osynligt men kan bl.a. orsaka allvarliga synskador vid felaktig hantering. Vid bl.a. felsökning av fibern kan såpass stark laser som klass 3B användas.
  2. En del komponenter är även känsliga och kan lätt skadas. Om skador uppstått på ett sådant sätt som enbart kan vållas genom obehörig hantering av utrustningen, påstöttning av utrustningen eller liknande, då kommer vi att debitera kunden för hela arbets- och materialkostnader för reparationen.
 

2. Tjänster:

Kan en själv fritt välja tjänsteleverantör?

Kort svar: Ja!

Långt svar: DunderNET är ett öppet nät, vilket innebär att alla tjänsteleverantörer kan leverera sina tjänster på lika villkor. Du kan fritt välja mellan de tjänsteleverantörer som valt att sälja sina tjänster (internet, telefoni, tv) via vårt nät.

Vilket utbud finns idag? Vad kan jag välja?

På tjänsteleverantörernas hemsida hittar ni de tjänster som finns via DunderNET.

Klicka här för att se alla våra tjänsteleverantörer.