FAQ: Utbyggnad

Nedan har vi samlat regelbundet återkommande frågor som vi besvarat, som berör utbyggnad av vårt fibernät. Frågorna är ordnade i olika kategorier för att göra det lättare att hitta det ni söker.

Frågekategorier:
  1. När blir det färdigt?
  2. Arbeten i semestertider.
  3. Områden
  4. Fastigheten
  5. Markåterställning

 

Frågor

Svar

1. När blir det färdigt?

Vi vet inte när vår anslutning är färdig och vårt nuvarande abonemang löper snart ut.

Kan vi binda upp oss på annat?

Kort svar: Det är upp till var och en att bestämma.

Långt svar: Vi ansluter er utan kostnad och det är först vid aktivering av anslutningen som ni behöver betala något. Ni väljer själv när ni vill aktivera er färdiga fiberanslutning.

Vill ni avsluta ert nuvarande abonemang så snabbt som möjligt kan det vara värt att kontakta er tjänsteleverantör och skaffa ett abonemang utan eller med kort bindningstid.

På vårt område har de börjat gräva fiber för flera år sen, det är fortfarande inte färdigt.

Varför blir det aldrig färdigt?

De områden som varit under utbyggnad i flera år, är områden där vi samförlagt fiber i andras schakt. Det handlar främst om infrastrukturupprustningar i tätort som Service- & Teknikförvaltningen (SoT) genomfört samt nya elnät som Vattenfall bygger ute i lands- & glesbygd.

Fördelen med samförläggning är att de som utför arbeten i dessa områden/byar lägger ner hela eller stora delar av den fiberkanalisation vi annars skulle ha behövt gräva ner själv. Därmed behöver vi inte gräva två gånger på samma ställe vilket sparar en hel del pengar och ger mindre besvär för de boende i ett område.

Allt är dock inte smärtfritt med samförläggningar, exempelvis har det förekommit stora förseningar i projekten i både tätort och på landsbygd. Trots att delar av fiberkanalisationen grävts ner i ett tidigt skede, kan inte vi gå vidare och färdigställa anslutningarna innan samförläggningsentreprenaden är färdig. Samförläggningen måste vara besiktad/godkänd och vi behöver få slutdokumentation på arbetet, innan vi kan påbörja vår egen del och färdigställa anslutningarna.

Utbyggnaden i vårt område är nu färdigt.

När kan vi börja surfa?

På områden som är färdigställda kan det återstå en del arbeten med stamnät, slutdokumentation och inkoppling i DunderNET. När ett område är färdigt eller närmar sig slutförande läggs det till på fliken drift.

Klicka här för att se vår driftsättningsplan.

 

2. Arbeten i semestertider:

Arbetet har påbörjats på vårt område men vi har inte skrivit på markavtalet och är bortresta.

Kommer vi bli utan fiber?

Kort svar: Nej!

Långt svar: Arbetena pågår under några månaders tid. Om ett markavtal ännu inte hunnit nå entreprenören när arbetet för fastigheten är tänkt att påbörjas så är det ingen panik. Entreprenören gräver fram till tomtgräns och tar sen tomtschakt för er fastighet i ett senare skede innan arbetena avslutas i det berörda området. OBS! Ni bör ändå skicka in ert avtal i god tid.

Kommunen är väldigt angelägna att alla som bor i de berörda områdena skaffar fiber. Har vi inte fått in ert markavtal söker vi kontakt med er. Endast om ni själva väljer att aktivt, tacka nej, kommer ni bli utan.

Har vi inte fått ett svar tar vi kontakt med berörda fastighetsägare för underskrift på markavtalet eller ett aktivt nej.

 

3. Områden:

När kommer ni att bygga ut till mitt område?

Under utbyggnadsplan ser ni arbetet i olika områdena är planerat att starta och hur långt arbetet kommit. Vi vet att bredbandsanslutningar via ADSL är minst sagt bristfällig på ett flertal områden och det är också en av punkterna vi tar hänsyn till vid prioritering av områden.

Under början av 2019 kommer vi införa en ny sida för att lättare kunna se vad som byggs de närmaste åren framöver.

Varför får mina grannarna en gata bort fiber, men inte jag?

Vissa områden i tätorten har redan idag utbyggt fiber från Telia. Det är då Telia som ni ska vända er till gällande anslutning av er fastighet.

Mitt område är med i utbyggnaden, men de har grävt hos alla grannar men inte hos oss.

Har de glömt bort oss?

Kort svar: Nej!

Långt svar: Om ingen varit hemma när entreprenören varit hem till er hoppar de tillfälligt över er för att inte bli stillastående och dras med förseningar. Ni kommer bli kontaktade senare under arbetet i ert område. De som entreprenörerna ej lyckas nå, försöker även vi själva att få tag i.

Vet ni med er att ni kommer vara svåra att nå under den period arbetena pågår hos er? Då kan ni kontakta oss.

Vad händer när vi valt att skaffa fiber?

Fiberanslutningarna görs i tre steg:

  1. Markarbeten – Ett rör grävs ner från ett fördelningsskåp på området fram till alla fastigheter. Röret avslutas i en fasadbox på utsidan av huset.
  2. Fiberarbeten – En fiberkabel blåses ut i röret, från fördelningsskåp fram till fasadbox. Från fasadboxen dras en fiberkabel fram till en konverter som installeras inne i huset.
  3. Aktivering av anslutning – De färdiga anslutningarna aktiveras i stadsnätets centrala system.

När börjar de gräva på min tomt?

Vi kan inte med säkerhet säga när en enskild fastighet får fiber grävt fram till husfasaden. Ni kommer att bli kontaktade av entreprenören på området.

Vart kommer anslutningen att gå?

Vissa har fått avtal med färdiga kartor på förhand och andra blir kontaktade per telefon och dörrknackning. Hur ni blir kontaktade beror på vilken entreprenör som arbetar på ert område. Då kommer de även att se över vart det är lämpligt att gräva på er fastighet.

Kan jag börja använda min anslutning när allt är installerat hemma hos mig?

Kort svar: Nej!

Långt svar: Även om arbetet hos er är färdigt kan det återstå en hel del annat. Vi ansluter oftast inte kunder till befintliga nät. Vi måste bygga hela nätet från grunden, med stamnät och områdesnät, till vilket varje enskild fastighet kan anslutas. Pga detta kan vi i de flesta fall inte ta anslutningarna i drift förrän hela området är färdigt.

 

4. Fastigheten:

De har sprayat utanför vårt hus, men där går det ledningar i marken.

Tänker de gräva där?

Kort svar: Nej!

Långt svar: När det ska grävas i ett område begär entreprenörerna kabelutsättning via ledningskollen. En tekniker är sedan ut på platsen och märker ut alla ledningar (el, telefoni, fjärrvärme mm) som ligger i marken så att grävmaskinsförare m.fl. inte ska råka skada befintliga ledningar när de ska gräva fiber till er.

Vi har grävt ner egna kablar på vår fastighet.

Hur försäkrar vi oss om att de inte grävs av i samband med arbetet?

Om det finns nergrävda ledningar (ex utebelysningar, robotgräsklippare, vattenspridare mm) måste ni meddela det till oss eller entreprenören. Fastighetsägaren är skyldig att märka ut sina egna ledningar.

Om en av fastighetsägaren nergrävd ledning ej har märkts ut och därmed skadas, är det fastighetsägaren som måste bekosta reparationen.

Kan jag ansluta mitt fritidshus till stadsnätet?

Kort svar: Ja!

Långt svar: Det kommer att vara möjligt om fritidshuset ligger i ett område som byggs ut. Det är viktigt att påpeka att anslutningsavgiften på 2 000 kr gäller för hushåll, det vill säga där det bor någon permanent. Vilka anslutningsavgifter som kommer att gälla för fritidshus är inte bestämt.

Får jag välja vart i huset fibern dras in?

Fibern dras från tomtgränsen till närmaste fasad i anslutning till varmställd boyta (ej våtrum eller garage).

Hur djupt gräver ni?

På tomtmark intill ett bostadshus är minsta fyllningshöjd 30 cm (se figur).

Vid andra marktyper kan fyllningsdjupet vara betydligt större. 

 

Fyllningshöjd

Figurtext: Tvärsnitt för hur ett schakt ska utformas. Källa: Robust Fiber

   

5. Markåterställning:

När åtgärdas vår gräsmatta efter grävarbetena?

Kort svar: Återställning genomförs inte förrän alla andra arbeten med kanalisationen är färdiga.

Långt svar: Hinner det bli tjäle i marken återupptas återställningen efterföljande år när marken har tinat. Alla fastigheter ska återställas för att vi ska godkänna slutbesiktningen av varje entreprenad.

Då det är hundratals fastigheter som berörs i varje entreprenad ber vi om överseende med att det kan dröja innan allt är helt färdigt.


Kontakta oss

bredband@gallivare.se

0970-818 000