Intresseanmälan

Här kan du som fastighetsägare anmäla intresse för en fiberanslutning.  Anmälan är inte bindande. Underlaget från intresseanmälningarna kan användas vid prioritering av områden för fiberutbyggnad och som underlag vid ansökningar till Landsbygdsprogrammet.

Ange namn och epost till samtliga fastighetsägare. Epostadresserna kommer att användas för att kunna erbjuda elektronisk signering av avtal för förläggning och anslutning.

Fyll i intresseanmälan:

Fastighetsägare:
Fastighetsbeteckning:
Kontaktuppgift (e-post):
Ange namn och e-postadress till samtliga fastighetsägare
 
Typ av fastighet 

Bredbandssamordnare
Jonas Olsson
E-post

Delprojektledare
Stefan Kostenniemi
E-post

Projektledare
Eva Engman
E-post

Projektresurs
Oskar Enback Junkka
E-post