Utbyggnadsplan

Områden att färdigställa 2017

I byarna Muorjevaara, Ullatti, Kronsågen samt vid väg E45 intill flygplatsen har fiberanslutningar till hushållen förberetts i samband med Vattenfalls ombyggnationer av elnätet. Planen är att anslutningarna ska färdigställas under 2018.

Utbyggnad 2017/2018

Under 2017/2018 är planen att påbörja utbyggnad av fibernätet i byarna Puoltikasvaara, Skaulo, Nattavaara, Nilivaara och Markitta, vid samförläggningar med Vattenfall.

Utbyggnad 2018

Under 2018 påbörjas utbyggnaden i de två återstående kärnbyarna, Hakkas och Nattavaara. 

Utbyggnad 2018/2019 och framåt

Från 2018/2019 och framåt planeras utbyggnad av resterande delen av landsbygden, intill befintliga kommunala fiberstråk.

Redan utbyggda områden

I Leipojärvi och Tjautjas finns det redan idag möjlighet till fiberanslutning via kommunens fibernät. För dessa områden planeras ingen ytterligare utbyggnad, men det är däremot möjligt att ansluta sig till kommunens nät i efterhand.


Bredbandssamordnare
Jonas Olsson
E-post

Delprojektledare
Stefan Kostenniemi
E-post

Projektadministratör
Eva Engman
E-post