Installationer på Björkmansheden

Installationerna som kvarstår på Björkmansheden kommer att återupptas vecka 7.