Utbyggnadsplan

OBS! Klicka på kartorna för större bild

Planerad utbyggnad i tätorten

Områden att färdigställa 2017

Ett antal områden i tätorterna har vid samförläggningar förberetts för anslutning till kommunens fibernät. Det gäller Karhakkaområdet, Forsvallen, Björkmansheden del 2, norra sidan av Vassaraträsket samt det nya villaområdet Solbacken och det nya industriområdet norr om Vuoskonjärvivägen.

Karhakka, Forsvallen, Repisvaara mitt, Vuoskonjärvi industriområde

Områdena ovan ingår i samma entreprenad. Vi börjar med att gräva fram kanalisationen där den är nedgrävd, sedan kommer vi att schakta fram till husen och montera fasadboxen. De som vill kommer även få konvertern inne i huset i det här skedet. När allt är klart blåser vi ut fibern och kopplar in, kunderna har då allt som behövs på plats i fastigheten. Vi beräknar att arbetet kommer att pågå under september till november. Vår plan är att börja ansluta kunder efter årsskiftet.

Norra Vassara

Info kommer inom kort.

Solbacken

Du som har grävt ner kanalisationen kommer att bli ansluten till gamla stadsnätet tills vidare. Maila intresse till bredband@gallivare.se så kontaktar vi dig när vi ska blåsa. Om du inte har fått instruktioner från oss angående kanalisationen kan även du maila så skickar vi dig manualen.

Björkmansheden del 2

Större delen av området har klart med kanalisation fram till husväggen och vi kommer att blåsa ut fiber till området i vinter och efter det kan fastighetsägarna börja ansluta. Vi kommer att gå ut med information om hur man beställer anslutning.

Östra Malmberget

Samförläggning planeras i samband med infrastrukturarbeten som utförs av Service- och Teknikförvaltningen. Vi vet in dagsläget inte när det blir.

Utbyggnad 2017/2018

Björmansheden del 1 och 3 byggs ut i samband med de infrastrukturupprustningar som Service- och Teknikförvaltningen genomför. Vi planerar att kunna börja ansluta fastigheterna under vintern/våren 2018.

På Apelqvistheden, Folkets Park-området och stora delar av Mellanområdet har data- och telenätet idag stora brister, vilket enligt kommunens bredbandsstrategi ska prioriteras. 

Folkets Park och Apelqvistheden har vi påbörjat 2017. Mellanområdet etapp 1(söder om Mellanvägen) är också påbörjad och etapp 2 (norr om Mellanvägen) påbörjas 2018.

Utbyggnad 2018/2019

I Koskullskulle och Östra Malmberget planeras samförläggning i samband med infrastrukturarbeten som utförs av Service- och Teknikförvaltningen.På södra sidan av Vassaraträsket planeras samförläggning med Vattenfall. Vid anläggande av de nya bostadsområdena på Repisvaara kommer fastigheterna att förberedas med fiberkanalisation fram till tomtgräns.

Utbyggnad 2018/2019 – Radiolänk

För de fastigheter i Malmberget som berörs av samhällsomvandlingen i etapp två, tre och fyra ska möjligheten till en stadsnätsuppkoppling via radiolänk undersökas.


Bredbandssamordnare
Jonas Olsson
E-post

Delprojektledare
Stefan Kostenniemi
E-post

Projektadministratör
Eva Engman
E-post