Utbyggnadsplan

Kartbild 2018 2019 radio

 

Områden att färdigställa 2017

Ett antal områden i tätorterna har vid samförläggningar förberetts för anslutning till kommunens fibernät. Det gäller Karhakkaområdet, Forsvallen, en del av Björkmansheden, norra sidan av Vassaraträsket samt det nya villaområdet Solbacken och det nya industriområdet norr om Vuoskonjärvivägen.

Karhakka, Forsvallen, Repisvaara mitt, Vuoskonjärvi industriområde

Områdena ovan ingår i samma entreprenad. Vi börjar med att gräva fram kanalisationen där den är nedgrävd, sedan kommer vi att schakta fram till husen och montera fasadboxen. De som vill kommer även få konvertern inne i huset i det här skedet. När allt är klart blåser vi ut fibern och kopplar in, kunderna har då allt som behövs på plats i fastigheten. Vi beräknar att arbetet kommer att pågå under september till november. Vår plan är att börja ansluta kunder kring årsskiftet.

Norra Vassara

Info kommer inom kort.

Solbacken

Du som har grävt ner kanalisationen kommer att bli ansluten till gamla stadsnätet tills vidare. Maila intresse till bredband@gallivare.se så kontaktar vi dig när vi ska blåsa. Om du inte har fått instruktioner från oss angående kanalisationen kan även du maila så skickar vi dig manualen.

Björkmansheden del 2

Större delen av området har klart med kanalisation fram till husväggen. 

Utbyggnad 2017/2018

Den del av Björkmansheden som ännu inte är påbörjad, byggs ut i samband med de infrastrukturupprustningar som Service- och Teknikförvaltningen genomför.

På Apelqvistheden, Folkets Park-området och stora delar av Mellanområdet har data- och telenätet idag stora brister, vilket enligt kommunens bredbandsstrategi ska prioriteras. 

Utbyggnad 2018/2019

I Koskullskulle och Östra Malmberget planeras samförläggning i samband med infrastrukturarbeten som utförs av Service- och Teknikförvaltningen och på södra sidan av Vassaraträsket planeras samförläggning med Vattenfall. Vid anläggande av de nya bostadsområdena på Repisvaara kommer fastigheterna att förberedas med fiberkanalisation fram till tomtgräns. 

Utbyggnad 2018/2019 – Radiolänk

För de fastigheter i Malmberget som berörs av samhällsomvandlingen i etapp två, tre och fyra ska möjligheten till en stadsnätsuppkoppling via radiolänk undersökas.  


Bredbandssamordnare
Jonas Olsson
E-post

Delprojektledare
Stefan Kostenniemi
E-post

Projektadministratör
Eva Engman
E-post