Utbyggnadsplan

På denna sidan:
Planerad utbyggnadsstart samt status för pågående projekt i:
  • Tätort
  • Landsbygd

Mer om hur vi bygger ut och de olika arbetsmomenten hittar ni under så går det till.

Senast uppdaterad: 2018-08-14 15:22:02 


Tätort

Bildtext: Övre bilden visar mellanområdet och den nedre bilden visar centrala Gällivare. Klicka för större bilder.

Aktuellt

Sidan uppdateras kontinuerligt med ny information. Se detaljer om ert område nedan!

Område

Utbyggnadsstatus

 

Apelqvistheden & Folkets Park

Påbörjat 2017, ska färdigställas under 2018. 
 

Arbetsmoment

Status

  Gatuschakt Pågår till och med v 32. Schakt och spår i vägen tätas med grus.
  Installation av fasadbox samt mediaomvandlare Till största del färdigställt. Enbart några få fastigheter kvarstår.
  Tomtschakt Pågår till och med v 32
  Fiberblåsning Påbörjas v 32
  Stamfiber och central nod Pågår
  Markåterställning Pågår

Björkmansheden Etapp1

Större delen av området har klart med kanalisation fram till husväggen och fiber har blåsts ut under sommaren 2018. Kundutrustningen i villorna installeras under hösten. Efter det kan fastighetsägarna börja ansluta. Vi kommer att gå ut med information om hur man beställer anslutning.
 

Arbetsmoment

Status

  Gatuschakt Färdigställt
  Installation av fasadbox samt mediaomvandlare

Fasadboxar: Färdigställt

Mediaomvandlare: Återstår

  Tomtschakt Färdigställt
  Fiberblåsning Färdigställt
  Stamfiber och central nod Pågår
  Markåterställning Pågår

Björkmansheden Etapp2

Större delen av området har klart med kanalisation fram till husväggen och fiber har blåsts ut under sommaren 2018. Kundutrustningen i villorna installeras under hösten. Efter det kan fastighetsägarna börja ansluta. Vi kommer att gå ut med information om hur man beställer anslutning. 
 

Arbetsmoment

Status

  Gatuschakt Färdigställt
  Installation av fasadbox samt mediaomvandlare

Fasadboxar: Färdigställt

Mediaomvandlare: Återstår

  Tomtschakt Färdigställt
  Fiberblåsning Färdigställt
  Stamfiber och central nod Pågår
  Markåterställning Pågår

Björkmansheden Etapp3

Större delen av området har klart med kanalisation fram till husväggen.Under hösten planerar vi att blåsa ut fiber och installera kundutrustning i villorna. Efter det kan fastighetsägarna börja ansluta. Vi kommer att gå ut med information om hur man beställer anslutning. 
 

Arbetsmoment

Status

  Gatuschakt Färdigställt
  Installation av fasadbox samt mediaomvandlare

Fasadboxar: Färdigställt

Mediaomvandlare: Återstår

  Tomtschakt Färdigställt
  Fiberblåsning Ej påbörjat
  Stamfiber och central nod Pågår
  Markåterställning Pågår

Forsvallen

Området är förberett för anslutning till fibernätet i samband med samförläggning. Under 2017 har anslutningarna till fastigheterna färdigställts. Återställningsarbeten påbörjas i Juni 2018. Det återstår mindre arbeten med stamfibern till området innan allt är klart.
 

Arbetsmoment

Status

  Gatuschakt Färdigställt
  Installation av fasadbox samt mediaomvandlare Färdigställt
  Tomtschakt Färdigställt
  Fiberblåsning Färdigställt
  Stamfiber och central nod Pågår
  Markåterställning Till största del färdigställt, enbart ett fåtal återstår.

Heden & Silfwerbrandshöjden

Påbörjas 2018

 

Arbetsmoment

Status

  Gatuschakt Ej påbörjat
  Installation av fasadbox samt mediaomvandlare Pågår
  Tomtschakt Pågår
  Fiberblåsning Ej påbörjat
  Stamfiber och central nod Pågår
  Markåterställning Ej påbörjat

Västra Karhakka

Området är förberett för anslutning till fibernätet i samband med samförläggning. Under 2017 har anslutningarna till större delen av fastigheterna färdigställts. Återstående fastigheter färdigställs med början i Juni 2018. Återställningsarbeten påbörjas i Juni 2018. Det återstår mindre arbeten med stamfibern till området innan allt är klart. 
 

Arbetsmoment

Status

  Gatuschakt Färdigställt
  Installation av fasadbox samt mediaomvandlare Till största del färdigställt. Enbart ett fåtal återstår.
  Tomtschakt 10-talet fastigheter återstår.
  Fiberblåsning Pågår
  Stamfiber och central nod Pågår
  Markåterställning Pågår

Östra Karhakka

Området är förberett för anslutning till fibernätet i samband med samförläggning. Under 2017 har anslutningarna till fastigheterna färdigställts. Återställningsarbeten påbörjas i Juni 2018. Det återstår mindre arbeten med stamfibern till området innan allt är klart. 
 

Arbetsmoment

Status

  Gatuschakt Färdigställt
  Installation av fasadbox samt mediaomvandlare Färdigställt
  Tomtschakt Pågår. Endast ett fåtal återstår.
  Fiberblåsning Pågår
  Stamfiber och central nod Pågår
  Markåterställning Pågår

Koskullskulle

Utbyggnad planeras starta 2019.  

Östra Malmberget

Vi arbetar på en lösning med radiolänk.  

Mellanområdet Etapp1

Påbörjad och färdigställs 2018. 
 

Arbetsmoment

Status

  Gatuschakt Till största del färdigställt, enbart några fel som behöver åtgärdas.
  Installation av fasadbox samt mediaomvandlare Färdigställt
  Tomtschakt Färdigställt, enbart ett fåtal som återstår.
  Fiberblåsning Färdigställt
  Stamfiber och central nod Pågår
  Markåterställning Till största del färdigställt, några mindre arbeten återstår. Beläggning saknas generellt vid skarvar mellan stam och tomt.

Mellanområdet Etapp2

Påbörjas 2018

 

Arbetsmoment

Status

  Gatuschakt Pågår
  Installation av fasadbox samt mediaomvandlare Pågår
  Tomtschakt Pågår
  Fiberblåsning Pågår
  Stamfiber och central nod Pågår
  Markåterställning Tomtmark återställs löpande.

Repisvaara Mitt

Området är förberett för anslutning till fibernätet i samband med samförläggning. Under 2017 har anslutningarna till de flesta befintliga fastigheterna färdigställts. Nya fastigheter se nedan. Återställningsarbeten påbörjas i Juni 2018. Det återstår mindre arbeten med stamfibern till området innan allt är klart. 
 

Arbetsmoment

Status

  Gatuschakt Färdigställt
  Installation av fasadbox samt mediaomvandlare Pågår
  Tomtschakt Färdigställt
  Fiberblåsning Pågår
  Stamfiber och central nod Pågår
  Markåterställning Pågår

Repisvaara Södra, Norra, Mitt

Vid anläggande av de nya bostadsområdena på Repisvaara har fastigheterna förberetts med fiberkanalisation fram till tomtgräns. Hela Repisvaara kommer att anslutas till det nya stadsnätet, som ännu inte är i drift.

OBS! Du står själv för förläggning av kanalisation från tomtgräns fram till fastighet.

 Om du planerar att bygga nytt hittar du instruktioner angående fiberanslutning här.

Gråsparvgränd 2 och 4 - Det kvarstår även en del fiberarbeten för anslutning av husen.

 

Solbacken

Vid anläggande av bostadsområdet har fastigheterna förberetts med fiberkanalisation fram till tomtgräns.

OBS! Du står själv för förläggning av kanalisation från tomtgräns fram till fastighet.

 Om du planerar att bygga nytt hittar du instruktioner angående fiberanslutning här.

 

Norra Vassara

Samförläggning är genomförd med Vattenfall 2016/2017. Vi förbereder för att påbörja färdigställande av området under 2018.

 
     

Södra Vassara

2018/2019 planeras samförläggning med Vattenfall.  
     

 Vuoskonjärvi industriområde

Vid anläggande av industriområdet har fastigheterna förberetts med fiberkanalisation fram till tomtgräns.

 OBS! För nya tomter står du själv för förläggning av kanalisation från tomtgräns fram till fastighet.

Om du planerar att bygga nytt hittar du instruktioner angående fiberanslutning här.

 

Färdigställning inleds sensommaren 2018.

     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

Utbyggnad 2018/2019 – Radiolänk

För de fastigheter i Malmberget som berörs av samhällsomvandlingen i etapp två, tre och fyra ska möjligheten till en stadsnätsuppkoppling via radiolänk undersökas.

Område

Utbyggnadsstatus

Bäcken

Utbyggnad av radionät planeras under 2018.

Landsbygden

Utbyggnadsplan - Klicka för en större bild

Bildtext: Utbyggda stråk och utbyggnadsplan för byar som ligger näst på tur. Klicka för större bild.

Pågående och kommande områden:

Område

Utbyggnadsstatus

Dokkas

I samband med anläggande av nytt ortssammanbindande nät, från Suorvanen till Dokkas, under 2018, kommer arbetet med fastighetsanslutningar i Mettä-Dokkas och Dokkas att påbörjas.
     

E45/Linaälven 

Fiberanslutningar till hushållen förberetts i samband med Vattenfalls ombyggnationer av elnätet. Planen är att anslutningarna ska färdigställas under 2018.
     

Hakkas

Under 2018 påbörjas utbyggnaden.
     

Kronsågen

Fiberanslutningar till hushållen förberetts i samband med Vattenfalls ombyggnationer av elnätet. Planen är att anslutningarna ska färdigställas under 2018.
     

Markitta

Under 2018 är planen att påbörja utbyggnad av fibernätet, vid samförläggningar med Vattenfall.
     

Muorjevaara

Fiberanslutningar till hushållen förberetts i samband med Vattenfalls ombyggnationer av elnätet. Planen är att anslutningarna ska färdigställas under 2018.
     

Nattavaara

Under 2017/2018 är planen att påbörja utbyggnad av fibernätet, vid samförläggningar med Vattenfall.
     

Nikkaluokta

Fiberanslutningar till hushållen förberetts i samband med Vattenfalls ombyggnationer av elnätet under 2017. När Vattenfalls arbeten är färdiga planerar kommunen att färdigställa anslutningarna.
     

Nilivaara

Under 2018 är planen att påbörja utbyggnad av fibernätet, vid samförläggningar med Vattenfall.
     

Puoltikasvaara

Under 2018/2019 är planen att påbörja utbyggnad av fibernätet, vid samförläggningar med Vattenfall.
     

Skaulo

Under 2018/2019 är planen att påbörja utbyggnad av fibernätet.
     

 Ullatti

Fiberanslutningar till hushållen förberetts i samband med Vattenfalls ombyggnationer av elnätet under 2015/2016/2017. När Vattenfalls arbeten är färdiga planerar kommunen att färdigställa anslutningarna.
     
     

Utbyggnad 2018/2019 och framåt

Från 2018/2019 och framåt planeras utbyggnad av resterande delen av landsbygden, intill befintliga kommunala fiberstråk som framgår av bilden ovan.

Redan utbyggda byar

I några byar finns det redan idag möjlighet till fiberanslutning via kommunens fibernät.

OBS! För dessa områden planeras ingen ytterligare utbyggnad, men det är däremot möjligt att ansluta sig till kommunens nät i efterhand.

Vi kommer att skicka ut en intresseförfrågan till fastighetsägare i Leipojärvi som inte har någon fiberanslutning. Är intresset stort kan vi göra ett gemensamt projekt för att ansluta fler fastigheter. 

Är du intresserad av en efteranslutning, hör av dig till oss via mail ,bredband@gallivare.se, eller ring.

Byar med fiber:

Leipojärvi, Tjautjas


Bredbandssamordnare
Jonas Olsson
E-post

Delprojektledare
Stefan Kostenniemi
E-post

Projektadministratör
Eva Engman
E-post

Projektresurs
Oskar Enback Junkka
E-post