Utrustning

Fiberkonverter

Hos alla kunder som beställt en aktiv anslutning har en konverter (även kallat media- eller signalomvandlare) installerats inomhus. De med passiv anslutning som inte planerar att börja använda sin anslutning först senare, har enbart fasadbox monterat på utsidan av huset. 

Uppdaterad information: Routerfunktion och brandvägg

De konvertrar som är installerade har ingen routerfunktionalitet aktiverad och saknar brandvägg.
Router med inbyggd brandvägg måste kunderna själva köpa.

 

Säkerhet och kundansvar

Som kund har ni yttersta ansvaret för säkerheten i ert nätverk och att ert nätverk inte obehörigt missbrukas utav andra. För att skydda er behövs en brandvägg mellan konvertern och de enheter ni ansluter. Det kan lösas med hjälp av en router med inbyggd brandvägg.

Ansluta till konvertern

Nätverkskablar kan anslutas till valfri nätverksport på fiberkonvertern för att få signal. Ni kan dock inte ansluta mer än 1 eller 2 enheter samtidigt (vilket beror på antal IP-adresser som er tjänsteleverantör tillhandahåller).

OBS! Endast router ska kopplas in direkt i konvertern. All utrustning i ert hem ska anslutas via routern (inte direkt till konvertern).

Våra konvertrar

Nedan följer en lista på de konvertrar som används på DunderNET.

Icotera i5801

Icotera i5855

Icotera i5801-01 i5801 portar i5855 i5855 portar
Tryck på bilderna ovan för att se dem i full storlek.

 Andra konvertrar förekommer hos kunder i de äldre delarna av nätet.


 

Varningar

Utrustning får endast flyttas av behöriga

Fiberutrustningen (t.ex. konverter och fasadskåp) får inte avlägsnasdemonterasbytas ut eller flyttas av andra än en behörig tekniker. Om en skada uppstå genom fysiskt ingrepp (t.ex. öppnande/löstagning av utrustning eller att något hårt stött i utrustningen) kommer kunden att debiteras för arbets- och materialkostnader.

Kontakta oss om du behöver flytta utrustningen!

Orsaker:

  1. Fiberutrustning är ömtålig och måste hanteras korrekt för att inte skadas eller tappa signal.
  2. Signalerna i fibern skickas med osynlig ljus med hjälp av laser. Laserljuset kan nå upp till klass 3B.
Lasrar i laserklass 3B kan vara skadliga om laserstrålen träffar ögon eller hud. Även en reflektion av laserstrålningen är skadlig för ögat eller huden.

Risk för överhettning

Både konverter och elnätsadaptern alstrar värme och är värmekänsliga. Vid överhettning kan utrustningen bli förstörd.

Utrustningen bör inte placeras: intill värmekällor (ex kaminer och värmepannor), byggas in i/bakom möbler eller placeras på andra trånga utrymmen med dålig ventilation.

Utrustningen bör placeras: i rumstempererade, välventilerade utrymmen.


Router

Inbyggd brandvägg

Routrar har inbyggd brandvägg som skyddar anslutningen från angrepp.

Fler enheter och trådlösa nätverk

Utan router begränsas antalet enheter som kan anslutas, till 1 eller 2 beroende på tjänsteleverantör. En router måste anslutas för att kunna ansluta fler enheter.

  • Router (för möjlighet att ansluta fler enheter)
  • Trådlös router (om ni även vill ha tillgång till trådlöst nätverk)

Router köps separat

Kontakta er tjänsteleverantör  eller elektronikåterförsäljare, för mer information och råd för vad ni ska välja.


Skillnad på utrustning

  • Konverter/media- /signalomvandlare: Omvandlar digitala ljussignaler i fibern till digitala elektroniska signaler i nätverksuttaget.
  • Router: Skapar ett lokalt nätverk med egna IP-adresser, vilket möjliggör att fler enheter kan vara anslutna samtidigt till en och samma anslutning. De flesta routrar har även brandvägg som skyddar anslutningen.
  • Accesspunkt: Skapar ett trådlöst nätverk. En nätverksport ansluts och det inkommande nätet delas sedan ut till anslutande enheter. En accesspunkt ska inte anslutas direkt till konvertern, utan till en router. Många av dagens routrar har inbyggd accesspunkt och kallas för "trådlös router".
  • Brandvägg: Skyddar er anslutning från angrepp. Separata brandväggar används i utav större företag och kostar oftast mer än en router. Med endast en brandvägg mellan konvertern och era enheter begränsas antalet anslutna enheter till antalet IP-adresser från er tjänsteleverantör. De flesta routrar har idag inbyggd brandvägg.
  • Switch: Delar anslutningen till fler enheter. En switch kan kopplas in till en router om nätverksportarna inte räcker till, för att utöka antalet portar. Switchen kan dock inte användas istället för en router, då den till skillnad från en router, inte skapar ett nätverk med egna IP-adresser. Istället delar den ut redan tillgängliga adresser från källan (t.ex. en router) den är ansluten till. 
  • Modem: Används av analoga tekniker (bl.a. uppringt internet och ADSL), där en analog signal (t.ex. i telefonnätet) omvandlas till en digital signal. Renodlade modem fyller ingen funktion till er fiberanslutning.