Pågående arbete

Här listas löpande infomration om vad som händer i områden.

Vill ni se framsteg hur långt fram i arbetet respektive projekt kommit? Utbyggnadsstatus hittar ni under utbyggnadsplan.

Senast uppdaterad: 2018-10-12 14:00:37 


Lägesrapport

Heden & Silfwerbrandshöjden

Tomtschakt i stort sett klara. Stamschakten pågår. 

Mellanområdet etapp 2

Asfaltering och städning påbörjas den 3/10. 

Hakkas

Schaktarbeten i Sangervaara pågår för att kunna ansluta den delen. Stamschakten börjar vara klara i Hakkas, fiberarbeten påbörjas i veckan. Uppstädning och bortforsling av överblivet material görs löpande.


Bredbandssamordnare
Jonas Olsson
E-post

Delprojektledare
Stefan Kostenniemi
E-post

Projektadministratör
Eva Engman
E-post

Projektresurs
Oskar Enback Junkka
E-post