Färdigställda områden

Här hittar ni information om de områden som är färdigställda.

Övergång till nytt stadsnät försenat

Under 2018 startar kommunen upp sitt nya aktiva stadsnät. Detta medför att befintliga kunder kommer att flyttas över från det gamla till det nya. Det kan dröja för nya kunder i nyligt färdigställda områden att kunna börja använda sina nya fiberanslutningar, då driftsättning av dessa anslutningarna kommer att genomföras när det nya nätet är igång.
Vi ber om ursäkt för de besvär som förseningarna medför.
 
Läs mer om det passiva och aktiva stadsnätet under så går det till.
 

Senast uppdaterad: 2018-10-12 14:00:37 

 


 

 

Tätort

Sidan uppdateras kontinuerligt med ny information. Se detaljer om ert område nedan! 

Område

Status

Forsvallen

Ej driftsatt. Aktivering påbörjas hösten 2018.

Västra Karhakka

Ej driftsatt. Aktivering påbörjas hösten 2018.

Östra Karhakka

Ej driftsatt. Aktivering påbörjas hösten 2018.

Mellanomrodet Etapp 1

Ej driftsatt. Aktivering påbörjas hösten 2018.

Fler områden kommer inom kort

I nuläget ligger befintligt nät på det gamla stadsnätet.

Driftsättning av nya anslutningar kan komma dröja till dess att nya stadsnätet är uppstartat.

   
   

Landsbygden

 

Område

Status

Leipojärvi

Driftsatt i gamla stadsnätet.

Under slutet av 2018 kommer alla kunder flyttas över till det nya nätet.

Tjautjas

Driftsatt i gamla stadsnätet.

Under slutet av 2018 kommer alla kunder flyttas över till det nya nätet.

   

OBS! För dessa områden planeras ingen ytterligare utbyggnad, men det är däremot möjligt att ansluta sig till kommunens nät i efterhand.

Vi kommer att skicka ut en intresseförfrågan till fastighetsägare i Leipojärvi som inte har någon fiberanslutning. Är intresset stort kan vi göra ett gemensamt projekt för att ansluta fler fastigheter. 

Är du intresserad av en efteranslutning, hör av dig till oss via mail ,bredband@gallivare.se, eller ring.

 

 


Bredbandssamordnare
Jonas Olsson
E-post

Delprojektledare
Stefan Kostenniemi
E-post

Projektadministratör
Eva Engman
E-post

Projektresurs
Oskar Enback Junkka
E-post