Hakkasbygden

Hakkas – finska: Hakanen- är en tätort i Gällivare kommun. I hela Hakkasbygden bor ca 750 invånare och i bygden drivs 85 företag med störst inriktning på skogsbruket.

Bygden har ca 390 invånare och är den största byn på Gällivares landsbygd. I byn finns ett antal småföretag, en butik, bensinstation, bibliotek, skola, bygdegård, café och ett badhus. Skolan är byns största arbetsplats. Gruvnäringen sysselsätter flest. Orten är känd för sina framgångsrika skidåkare, samt för ett skidlopp under sommarmarknaden i juli som möjliggjordes genom att snön skyddades från vår-och sommarvärmen av sågspånslaget som sedan togs bort före loppet.

 

Läs Hakkasbygdens Lokala Utvecklingsplan på länken nedan:

Lokal utvecklingsplan Hakkasbygden

Fördjupad lokal utvecklingsplan Hakkasbygden

Översiktsplan - kommunal mark Hakkas