Service i samverkan

 

REalisera

Tillväxtverket utlyser projektmedel för att utveckla lokala servicelösningar. Gällivare kommun har blivit beviljat projektmedel, vilket vi på utvecklingsenheten är glada över. Projektet innebär att vi tillsammans med bygderna får utökade möjligheter att förbättra livsmiljön och förutsättningarna att verka, bo och vistas i landsbygder för företag, befolkning och besökare. 

 Projektet omfattar ca 2,5 miljoner och kommer pågå från början av 2017 till sista december 2018, det vill säga cirka två år. Projektet är i sin uppstartsfas och just nu inleds ett planeringsarbete tillsammans med bygderna. Mer information om projektet kommer, håll utkik här på hemsidan, på facebook-sidan Landsbygd i centrum och via kommunens kanaler så som Kommunbladet och Instagram.

Har du frågor och funderingar - tveka inte att kontakta oss!

 

 

Information: Utlysningen av stöd till utveckling av lokala servicelösningar ingår i Landsbygdsprogrammet 2014-2020, inom delåtgärd 16.2 pilotprojekt och utveckling. Statens Jordbruksverk är förvaltade myndighet för Landsbygdsprogrammet.

EU-loggan