Vintercaféer 2019

Annons från kommeten.

 

Vi söker ett fjärde café!

Är du intresserad av att ansöka om att bli ett vintercafé, läs fortsättningen på denna sida. 

Det här vill vi:
Vi vill utveckla stödet till landsbygden. Skapa attraktivitet, bidra till att utveckla vinterturism, skapa mötesplatser, förbättra infrastrukturen för skoter samt att förbättra samarbete mellan bygder och företag. Detta genom att skapa skoterresemål och mötesplats för vinteraktiva människor i tre av kommunens bygder under vårvintern 2019.

När:
Från mitten av februari till mitten av april. Start- och slutdatum bestämts gemensamt mellan Utvecklingsenheten och caféerna.

Det här är vår investering:
Gällivare kommun lämnar ekonomiskt stöd med 15 000 kronor/bygd samt står för marknadsföring.

Det här är vill vi att ni gör:
Etablera caféer för vinteraktiva människor (skoter, barnfamilj, skidåkare etc) i fyra av kommunens bygder, i anslutning till skoterled.

Lokalen ska ha café- eller restaurangkaraktär, acceptabel säkerhetstandard och vara familjevänligt.

Ni ska ha minst öppet lördag/söndag (5 timmar/dag), totalt minst 60 timmar och minst 6 gånger under hela perioden. Detta bestämts gemensamt mellan Utvecklingsenheten och caféerna.

Ni ska erbjuda försäljning av kaffe/the, läsk, smörgåsar, kaffebröd och lunchservering. Ni får gärna sälja andra produkter och/eller genomföra aktiviteter i samband med kaféverksamheten. Om ni serverar mat måste ni följa gällande krav på livsmedelshantering. Utvecklingsenheten hjälper er med kontakter till Miljö- och byggkontoret.

Ni ska redovisa efter säsong- antal besökare, intäkter, kostnader etc. Ni ska utvärdera med förbättringsidé, vad gick bra, vad som gick dålig, hur kan man gestalta fortsatt verksamhet för att uppnå framgång.

Marknadsföring
Utvecklingsenheten/informationsenheten marknadsför projektet via Gällivare FaceBook, Instagram, webb och Kometen.

Bedömning av intressenter
- Uppfyller ovanstående beskrivning
- Vi bedömer också intressenters långsiktighet


Obligatorisk utvärdering. Instruktioner kommer från Utvecklingsenheten.

Rubirker i ansökan

Föreningen
- berätta om föreningen, säte, organisationsnummer, vad ni har för aktiviteter idag samt skriv kontaktperson med telefonnummer och mejl.

Beskriv det tänkta vintercaféet och hur den passar in i er verksamhet
- beskriv era idéer, tankar och planer för ett vintercafé i föreningens regi. 
- beskriv lokal och tillgänglighet
- Beskriv vad ni tänker servera och prislista

Beskriv föreningens styrkor
- beskriv föreningens styrkor utifrån att driva ett vintercafé

Långsiktighet
- beskriv föreningens långsiktiga mål/planer/visioner med vintercafésatsningen 

Skicka ansökan till emma.wallin@gallivare.se senast den 20 december