Det lönar sig att svara

Företagsbolaget har på uppdrag av Gällivare kommun genomfört en företagsundersökning bland 555 lokala företag under 2009 och 2010. Resultatet av undersökningen 2010 och de åtgärder kommunen har gjort och ska göra presenterades under en av Företagsbolagets fredagsfrukostar. Nu drar årets undersökning igång och företagarnas synpunkter kommer att användas för att förbättra företagsklimatet i Gällivare.

Ulf Hansson och Bernt Wennström från Utvecklingsenheten på Gällivare kommun, presenterade resultatet från förra årets företagsundersökning hos Företagsbolaget. Något som kan fastslås är att en regelbunden och vardaglig kontakt mellan kommunens politiker, tjänstemän och företag är oerhört viktigt för att främja den lokala utvecklingen. För att göra det har politikerna och kommunens tjänstemän träffar med företagen, bland annat via Företagsbolagets fredagsfrukostar men också via kommunens, Företagsbolagets och Expandums "Frukost Snack". Under 2011 har kommunstyrelsens näringslivsutskott också inlett träffar med Företagsbolagets branschråd för att få höra mer om deras möjligheter och eventuella hinder till utveckling. Kommunen arbetar också med att utveckla det interna samarbetet mellan förvaltningarna för att kunna lösa problem effektivare.

När man etablerar en ny verksamhet, utvecklar, bygger ut eller gör andra förändringar i sitt företag så handlar det om många myndighetskontakter. Det kan gälla olika tillstånd för byggande, miljö, mark, lokaler för att nämna några. För att underlätta olika processer har Gällivare kommun inrättat Företagslotsen på Utvecklingsenheten. Miljö- och byggavdelningen har även ökat sin tillgänglighet genom att ha öppet vissa kvällar under perioder då de har hög belastning som under vår och sommar.

När det gäller infrastruktur var företagarna enligt undersökning på det stora hela nöjda. Via projektet Nya Gällivare har kommunen gjort en kartläggning av parkeringar och beläggningen på dessa som visar att det finns lediga parkeringsplatser men kanske inte där man vill ha dem.

— Vi kan konstatera att det har blivit ett större kundflöde i centrum sedan Norrskensgallerian byggdes om. Frågan kommer att behandlas i den fortsatta planprocessen för Gällivare centrum, säger Ulf Hansson, utvecklingschef på Gällivare kommun.

För de som reser med tåg så är en glädjande nyhet det nya regionala Norrtåg där kommunen är delägare. Det innebär fler avgångar per dag till och från Gällivare med en preliminär start i december 2011.

Många som har svarat på undersökningen tycker att det inte är helt lätt att delta i upphandlingar som kommunen genomför. Gällivare kommun har satsat på att försöka tydliggöra de upphandlingar som är på gång via annonsering i Kometen och dagspress. Kommunen medfinansierar också Upphandlingsdagarna, arrangerade av Företagsbolaget, för att öka både sin egen och företagens kunskap och förståelse kring offentlig upphandling.

De viktigaste faktorerna, enligt undersökningen, för utvecklingen av de egna företagen och det lokala företagsklimatet var samarbete, politiskt synsätt/vilja, lokal handel, infrastruktur och fler företag.

Kommunen satsar ca 11 miljoner kronor per år i olika näringslivsutvecklingsprojekt och insatser och lämnar dessutom stöd till projekt Nya Gällivare. Kommunen har också gjort ekonomiska satsningar på samverkande projekt som Visit Gellivare Lapland, Ávki, bas G och centrum/handelsledare. Under senaste året har 19 företagsetableringar genomförts och 75 nya företag har startats.

Eftersom bristen på bostäder är det största hindret för rekrytering idag, så har det kommunala bostadsbolaget Top Bostäder satsat på nybyggnation. Det nya boendet för seniorer på Enen innebär 26 nya lägenheter vilket i sin tur friställer andra bostäder i kommunen. Planeringen av mark för bostäder påskyndas också. Just nu finns skarpa planer på att bygga ca 400 bostäder genom Top Bostäder, HSB och privata fastighetsägare.

Företagsbolaget drar nu igång årets undersökning som kommer att genomföras nu under hösten. Förhoppningen är att så många som möjligt tar chansen att påverka utvecklingen av kommunens näringslivsarbete så att Gällivares företagsklimat blir ännu bättre.

Foto: Daniel Olausson