Gällivare stärker innevånarnas digitala kompetens

Gällivare, Jokkmokks och Luleå kommun är de tre kommuner från Norrbotten som får stöd från Internetstiftelsen och regeringen för att öppna DigidelCenter – fysiska platser dit kommuninnevånarna kan vända sig för att stärka sin digitala kompetens och få hjälp med digitala tjänster och teknik.

Allt fler kontakter med både myndigheter och företag förväntas skötas digitalt. Samtidigt finns det en halv miljon svenskar som inte använder internet alls och ytterligare 600 000 som är sällananvändare, enligt rapporten ”Svenskarna och internet 2018”. På de nya DigidelCentren kommer just de här grupperna kunna få hjälp och stöd med digitala tjänster och färdigheter.

– DigidelCenter är ett sätt att minska det digitala utanförskapet som visat sig vara väldigt framgångsrikt. Därför är det mycket glädjande att se att både Gällivare och Jokkmokks kommun tar den här frågan på allvar, säger Danny Aerts, vd på Internetstiftelsen.

– Delaktighet i samhället är idag inte bara en fysisk fråga utan också en digital fråga, därför är det mycket viktig att vi kan stärka innevånarens digitala kompetens, förmåga och förståelse, säger Lars Alriksson kommunalråd Gällivare kommun.

I Gällivare kommun pågår en utveckling och samordning av service genom projektet Service i samverkan utvecklar Gällivare kommun. Utveckling av tjänster till servicepunkterna står på agendan och en viktig del är digitala tjänster, därför har Gällivare kommun ansökt om medel för att utveckla Digidelcenter på vår landsbygd, säger Emma Wallin, landsbygdsutvecklare.

Den tänkta verksamheten innebär att skapa ett Digidelcenter på servicepunkten i Skaulo, i Soutujärvibygden. Soutujärvibygden är en aktiv bygd och den ekonomiska föreningen driver den nyetablerade servicepunkten. Gällivare kommun ser Soutujärvibygden som en strategisk bra bygd för utveckling av service och som en inspiration för andra bygder i och utanför vår kommun.

Tanken är att servicepunkten i Skaulo är den geografiska utgångspunkten för arbetet, men att aktiviteterna sker i flera delar av kommunen. Aktiviteterna ska genomsyras och utformas av det behov som finns bland olika målgrupper. Det finns behov av att öka den digitala kompetensen bland kommunens invånare. Det finns goda förutsättningar för att lyckas i och med att det pågår flera olika projekt som tillsammans skapar en god infrastruktur och samverkan. Några av projektet: Service i samverkan utvecklar Gällivare kommun, bredbandsutbyggnad, Smarta hållarbara byar och Täckningskollen. Mer information om projektet finns längre ner i texten.

– Gällivare kommun är väldigt glada att få möjlighet att skapa ett Digidelcenter och därigenom öka den digitala kunskapen och stimulera utveckling, säger Jeanette Wäppling kommunalråd Gällivare kommun.

Stort intresse från kommunerna gör att Internetstiftelsen skjuter till extra pengar
Internetstiftelsen är initiativtagare till det DigidelCenter som redan i dag finns på Motala bibliotek och det är det här konceptet som nu sprids till fler kommuner med hjälp av medel från regeringen. Intresset har varit stort, totalt har över 50 kommuner ansökt om finansiering. Något som gör att Internetstiftelsen väljer att skjuta till 2,4 miljoner kronor utöver de beviljade medlen från regeringen. Totalt får kommunerna dela på 10,4 miljoner kronor.

Kommunerna som beviljats finansiering är utspridda över hela landet och av varierande storlek, ett medvetet val för att se hur konceptet kan utvecklas utifrån olika förutsättningar. Förhoppningen är också att inspirera fler kommuner att komma igång med liknande verksamheter.

Här kommer DigidelCenter att öpppna

 • Båstad kommun
 • Gällivare kommun
 • Götene kommun
 • Hylte kommun
 • Jokkmokks kommun
 • Kramfors kommun
 • Krokums kommun
 • Luleå kommun
 • Mönsterås kommun
 • Norrköpings kommun
 • Rättviks kommun
 • Säters kommun
 • Sävsjö kommun
 • Torsby kommun
 • Vingåkers kommun


Om Internetstiftelsen
Internetstiftelsen är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för ett internet som bidrar positivt till människa och samhälle. Internetstiftelsen ansvarar för drift och administration av internets svenska toppdomän .se. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad olika satsningar inom forskning, utbildning och undervisning. Till exempel start- och mötesplatsen GOTO10, rapporten Svenskarna och internet, Digitala lektioner, konferensen Internetdagarna och mätverktyget Bredbandskollen. Läs mer på https://www.iis.se

Om Service i samverkan
Service i samverkan utvecklar Gällivare kommun är projektet som just nu fokuserar på samordning av service och etablering av servicepunkter. Idag är projektet aktivt i fyra bygder, vilka är; Soutujärvi, Nattavaara, Hakkas och Ullatti. Lär mer här http://gallivare.se/Naringslivet/Landsbygd/Service-i-samverkan/

Om Bredbandsutbyggnaden Gällivare kommun
Gällivare kommun bygger ut bredband i kommunen som möjliggör utveckling av digital kompetens och delaktighet. Läs mer om bredbandsutbyggnaden här: http://gallivare.se/Naringslivet/Bredband/

Om Smarta hållbara byar
Region Norrbotten leder ett projekt där landsbygdsutvecklare i kommuner träffas och diskuterar samverkanslösningar för digitalisering av glesbygd. Luleå tekniska universitet driver en förstudie för att hitta och senare implementera digitala tjänster för boende på landsbygder. Det kan handla om att samordna transporter, men också samordna servicetjänster olika aktörer erbjuder. Vi kallar arbetet för smarta hållbara byar.

Lär mer om Smarta hållbara byar här:

https://www.norrbotten.se/sv/Utveckling-och-tillvaxt/Regional-utveckling-och-framtid/Samhallsplanering-och-infrastruktur/nyttan-med-bredband/Smarta-hallbara-byar/

Om Täckningskollen
Den sanna bilden av mobiloperatörernas täckning. Med hjälp av vanliga mobiltelefoner skapar projektet unika täckningskartor med faktiska uppmätta värden. Lär mer och använd täckningskollen här.  http://tackningskollen.se/