JT Bygg & Fastigheter köps upp av Leijon Property AB

Leijons Bygg – Gällivares nya byggbolag

Efter tio år i byggbranschen, framförallt med fokus på plattsättning och badrumsrenoveringar, tar JT Bygg & Fastigheter (JT) nästa steg och blir en del av koncernen Leijon Property AB. Köpet genomfördes på tioårsdagen för JT:s grundade och från och med den 1 mars 2020 byter bolaget namn till Leijons Bygg AB. Genom att få tillgång till den kompetens som finns i Leijon Property AB, finns goda förutsättningar att bredda verksamheten och ta sig an större och bredare uppdrag.

Janne Hollström som är en av grundarna till JT berättar: ”Efter tio år inom framförallt plattsättning, känns det som ett naturligt steg för oss att vilja satsa bredare inom byggsektorn. Vi vill fortsätta vara ett starkt lokalt bolag som är delaktigt i den positiva utveckling som samhällsomvandlingen medför för Gällivare.

Stefan Ovrell, VD för Leijon Property AB säger: ”Jag har under lång tid följt JT:s utveckling och ser en stor potential i att utveckla verksamheten. Bolaget har många styrkor och med ett utvecklat arbetssätt kommer man att kunna växa inom fler sektorer inom byggsektorn. I ett första steg är måleri en del som vi skulle vilja utveckla och växa inom.” 

Stark affärsplan

Under senare delen av hösten har vi fört en dialog och vi har nu landat i en ny affärsplan för Leijons Bygg. Grunden kommer precis som tidigare att bestå i att erbjuda såväl privat- som företagsmarknaden arbeten inom kakel och klinkers (plattsättning). Under 2019 har de största kunderna varit Lindbäcks Bygg och Arvesunds hus, som för övrigt vann årets byggnad 2019 i Gällivare. Målet är att växa på företagssidan, men samtidigt upprätthålla privatmarknaden där vi i dagsläget är det enda dagligt aktiva företaget som är behöriga för våtrum inom plattsättning i Gällivare. Vi ser att privatmarknaden efterfrågar behöriga företag, kanske som en effekt av försäkringsbolagens hårdare krav. Enligt nuvarande prognos kommer vi att växa med 2-3 heltidsarbetande per år under de nästkommande tre åren. Målet är att år 2025 vara runt 15 anställda, med en omsättning på 15-20 Mkr. Vi ser att det idag är många små- och enmansbolag som är verksamma i branschen och förutsättningarna är tuffa. Genom att erbjuda en trygg anställning och bra arbetsvillkor hoppas vi kunna attrahera nya medarbetare till oss. Redan idag finns det upparbetade och väl fungerande samarbeten med andra företag i branschen och dessa kommer även fortsättningsvis att spela en viktig roll för bolagets framtida utveckling. Vi strävar efter att använda hållbara produkter och värnar om våra anställdas arbetsmiljö.