LKAB satsar miljoner på näringslivet i Gällivare

Expandum AB är näringslivsbolaget som ägs av och arbetar för utveckling och förnyelse av Gällivares näringsliv. LKAB satsar nu 6 miljoner kronor under åren 2011 till 2013 på Expandum för att främja en bred och attraktiv samhällsmiljö.

I mitten av 80-talet bildades Expandum AB som ett av landets första näringslivsbolag för att utveckla och skapa nya verksamheter i Gällivare. Bolaget fick uppdraget att arbeta med utvecklingen av icke gruvberoende verksamheter. Effekterna av gruvnäringens upp och nedgångar i Gällivare skulle motverkas genom tillkomsten av nya företag i kompletterande branscher. Under åren har det varit upp till 1000 personer sysselsatta inom dessa verksamheter som idag till största delen är utgörs av exporterande företag.

Idag ser situationen för gruvnäringen och kommunen helt annorlunda ut och på grund av expansionen inom gruvnäringen pågår nu en samhällsomvandling som möjliggör ett nytt och modernt Gällivare. LKAB satsar nu 6 miljoner kronor under åren 2011 till 2013 på Expandum för att främja en bred och attraktiv samhällsmiljö.

— För att lyckas med våra ambitioner att satsa på områden där Gällivare och Norrbotten har naturliga förutsättningar att lyckas, nämligen malmförädlings- och upplevelseindustrin ser vi gärna ett samarbete med LKAB, säger Kjell-Åke Johansson, VD för Expandum.

Expandum jobbar på uppdrag av sina ägare, basindustrin, småföretagen och kommunen för att underlätta utveckling och förnyelse av Gällivares näringsliv. De hjälper till med att identifiera och utveckla företagsidéer, arbetar med riskfinansiering och kan, genom det delägda riskkapitalbolaget Norrskenet AB, gå in som minoritetsägare.

— För att vi ska fortsätta vara ett starkt och attraktivt företag behöver vi en bred och attraktiv samhällsmiljö på de orter där vi är verksamma. Därför har vi beslutat oss för att stärka den satsning och det arbete som görs i Expandum för att bredda näringslivet i Gällivare, säger Per-Erik Lindvall, teknisk direktör vid LKAB.

— Den expansiva gruvindustrin kan användas till att utveckla övrigt näringsliv. Vi jobbar också för att skapa nya och vidareutveckla olika mötesplatser som t.ex. toppmöten och frukostsnack, säger Kjell-Åke.

Expandum avser nu att genomföra ett utvecklingspaket inom ett antal områden, en ny basindustri byggs upp med fokus på bostads- och upplevelseområdet Dundret. Mötesplatser mellan samhälle/näringsliv/utbildning tillhandahålls med t.ex. lokala frukostmöten och hemvändar- och rekryteringsdagar. En arena för entreprenöriellt lärande skapas genom samverkan mellan utbildningssystem och samhälle/näringsliv. Samt affärs- och företagsutveckling med malmförädlingsindustrin som motor.