Företagslotsen

– en länk mellan näringsliv och kommun

När man etablerar en ny verksamhet, utvecklar, bygger ut eller gör andra förändringar i sitt företag så är det många myndighetskontakter. Det kan gälla olika tillstånd, byggande miljö, mark, lokaler för att nämna några. För att underlätta olika processer har Gällivare kommun inrättat Företagslotsen på Utvecklingsenheten i Gällivare kommun.

Välkommen att höra av er för support och rådgivning.

Tel: 0970-180 00
utvecklingsenheten@gallivare.se

 


Kontakt:


Utvecklingschef
Andreas Hinzer
Tel: 0970-818 111
e-post

 


Utvecklingssekreterare
Bernt Wennström
Tel: 0970-818 134
e-post