Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ordförande:
Lars Alriksson (m), 

Jeanette Wäppling (v) vice ordförande

Ledamöter:
Birgitta Larsson (s)
Roland Axelsson (s)
Henrik Ölvebo (Mp)

Ersättare:
Maria Åhlén (s)
Tomas Junkka (s)
Pernilla Fagerlönn (v)
Benny Blom (m)
Stefan Ovrell (Mp)

Sammanträdesdagar