Utvecklingsenheten

Utvecklingsenheten har det strategiska och övergripande ansvaret för kommunens operativa insatser för näringslivsutvecklingen i Gällivare. Organisatoriskt ligger enheten under kommunstyrelsen och utgör kontaktytan för det lokala näringslivet, nya etableringar och övriga externa parter.

Enheten handlägger även alla kommunala ärenden med koppling till marknadsföring och utveckling av Gällivare ur bredast möjliga näringslivsaspekt. Arbetet präglas av support och insatser som stärker relationen mellan människor i kommunen, näringslivet, organisationer och övrig offentlig sektor.

Utvecklingsenhetens uppdrag fastställs i en årlig handlingsplan. Förutom näringslivsarbetet svarar Utvecklingsenheten för landsbygdsarbete, främst med inriktning mot den kommersiella servicen.

 


Kontakt: 

Kommunchef
Mats Pettersson
Tel: 0970-818 000

 

Bernt Wennström
Samordnare
Bernt Wennström
Tel:0970-818111
E-post

 


Landsbygdsutvecklare 
Emma Wallin
Tel: 0970-818 528
E-post


Näringslivsutvecklare
Annica Oscarsson
Tel: 0970-818 883
E-post


Centrumutvecklare
Josefin Bennet-Kjellsson
Tel: 0970-818 214
E-post

Jonas Olsson
Bredbandssamordnare
Jonas Olsson
E-post

 
Delprojektledare
Stefan Kostenniemi
E-post

Projektadministratör

Eva Engman
E-post