Utvecklingsenheten

Utvecklingsenheten

Utvecklingsenheten har det strategiska och övergripande ansvaret för kommunens operativa insatser för näringslivsutvecklingen i Gällivare. Organisatoriskt ligger enheten under kommunstyrelsen och utgör kontaktytan för det lokala näringslivet, nya etableringar och övriga externa parter.

Enheten handlägger även alla kommunala ärenden med koppling till marknadsföring och utveckling av Gällivare ur bredast möjliga näringslivsaspekt. Arbetet präglas av support och insatser som stärker relationen mellan människor i kommunen, näringslivet, organisationer och övrig offentlig sektor.

Utvecklingsenhetens uppdrag fastställs i en årlig handlingsplan. Förutom näringslivsarbetet svarar Utvecklingsenheten för landsbygdsarbete, främst med inriktning mot den kommersiella servicen.

 


Kontakt: 


Utvecklingschef

Andreas Hinzer

Telefon: 0970-818 111
E-post

Utvecklingssekreterare

Bernt Wennström

Telefon: 0970-818 134
E-post

Jonas Olsson
Bredbandssamordnare
Jonas Olsson
E-post

 
Utvecklingssekreterare

Emma Wallin
Telefon: 0970-818 528
E-post