Att synliggöra samiskt näringsliv

På samiska betyder Ávki nytta, fördel eller vinst. Och det är precis vad det handlar om. Att hjälpa företag och projekt att starta eller expandera och nå förnyad tillväxt. Det hela startade som ett EU-projekt. Under tre års tid har Mattias Berglund arbetat som projektledare med målet att stärka samisk näringslivsutveckling i Gällivare kommun. Projektet blev så framgångsrikt att ett bolag med namnet Ávki har startats där Mattias nu arbetar som VD.

Det började med att Samebyarna och SSR tillsammans med Gällivare kommun diskuterade ett samiskt kontor i Gällivare. Diskussionerna ledde till att man gemensamt ansökte om ett EU-projekt inom Landsbygdsprogrammet som beviljades. Projektet syftade till att utveckla de samiska näringarna och stärka samverkan mellan samebyarna. Projektet finansierades även av Norrbottens läns landsting, Länsstyrelsen i Norrbotten, Gällivare kommun samt samebyarna i kommunen.

Mattias Berglund som tidigare arbetat med Sameportalen i två år samt med Jokkmokks samebyar, anställdes som projektledare.

— Målet var att öka lönsamheten inom de samiska näringarna och att utveckla verksamheter och samarbeten, att samisk affärsverksamhet skulle bli en tydlig del av kommunens näringsliv, säger Mattias.

Projektet startade 2009 och skulle löpa tre år framåt. Från början bestod arbetet mycket av att reda ut vad man skulle satsa på och hur allt skulle fungera.

— Det handlade mycket om att hitta en samstämmighet, på vilket sätt vi skulle utveckla det samiska näringslivet. Aktiviteterna kunde handla om allt från individuell handledning till olika utbildningar och juridisk samt ekonomisk rådgivning, kort sagt att hitta en inriktning för framtiden säger Mattias.

Projektet avslutades under december 2011 och vad blev då resultatet? Jo, Ávki har hjälpt fram ett antal projekt som annars aldrig skulle blivit av. Ett av projekten har lett till två nyanställningar. Flera nya aktiebolag bildades. Samiska produkter har sålts i samband med världscupen på skidor och på marknader samt i den nyöppnade samiska kvalitetsbutiken Gávpi. Kompetensen bland samer och företagare har höjts. Samarbetet mellan samebyarna har stärkts. Representationen i olika styrgrupper och nätverk fortsätter.

— Det kanske viktigaste är att samiskt näringsliv synliggjorts i kommunen och att man kommit in i och fått bra kontakt med övrigt näringsliv. Tack vare den positiva dialogen med kommunens utvecklingsenhet har detta varit möjligt, säger Mattias.

Bolaget Ávki har bildats för att ta vid där projektet slutade. Tre samebyar står som delägare. Bolaget bygger vidare på den plattform som projektet skapade och fokuserar idag på att vägleda entreprenörer och etablerade företagare så att dessa kommer igång med projekt, planer och når sina mål.

— Vi har kommit långt under projektets tre år, men det tar tid att genomföra förändringar. Saker måste få mogna och vi måste vara envisa och uthålliga i den fortsatta utvecklingen och i de fortsatta processerna, det är den stora utmaningen för Ávki i framtiden, säger Mattias och fortsätter:

— Nu ska vi förädla fler entreprenörer, vägleda fler personer så de hittar rätt, vi ska vara kontaktpunkten, den man går till med en idé och som med vår hjälp kan bli till ett nytt företag, avslutar Mattias.

Läs mer på: www.avki.se.

Produktion: Favör Reklambyrå AB
Foto: Daniel Olausson


Mattias Berglund VD på Ávki AB.

Mattias Berglund VD på Ávki AB.