Gain Market skapar förutsättningar för tillväxt

Drömmen om ett eget försäljningskontor fick Ann-Helen Björnfot och Johan Brolin att lämna trygga anställningar och starta eget bolag. På mindre än ett år har de etablerat Gain Market i både Gällivare och Stockholm och idag har de fem anställda.

Gain Market är försäljningsbolaget som hjälper sina kunder med att skapa bättre förutsättningar för tillväxt genom utveckling och stöd i säljprocessen. Gain Market är etablerade i Gällivare och Stockholm, men agerar där kunderna kräver deras närvaro. Ann-Helen Björnfot, VD, och Johan Brolin, partner, har en samlad erfarenhet av försäljning och callcenterbranschen på över 35 år. Vid årsskiftet tog de steget och startade Gain Market tillsammans.

— Jag har jobbat med försäljning sedan jag var i 20-årsåldern och brinner för det än idag. Vi ville skapa något eget och inte se tillbaka och ångra det vi aldrig gjorde, förklarar Ann-Helen.

Expandum som arbetar för utveckling och förnyelse av Gällivares näringsliv har varit ett stort stöd vid uppstart och etablering av Gain Markets verksamhet. Gällivare kommun har också stöttat och hjälpt de nya företagarna, likaså Arbetsförmedlingen som har ordnat med arbetsplatsträffar. Där fick de arbetssökande komma och lyssna på hur Gain Market arbetar.

— Expandum är en viktig del när man startar ett företag i Gällivare. De har stöttat oss och gett oss råd och tips längs vägen. Arbetsförmedlingens träffar har betytt mycket eftersom många har en negativ syn på försäljningsyrket, nu fick vi möjligheten att berätta hur det är hos oss vilket har gett en enorm respons på det antal sökande vi har fått, säger Ann-Helen.

— I Gällivare finns bra förutsättningar för att skapa ett framgångsrikt företag. Personalen är lojal här på ett helt annat sätt än i t.ex. Stockholm. Det betyder en bättre kvalitet på det vi kan leverera, menar Johan.

Erfarenheten hos de båda företagarna är att en avgörande faktor för hur olika projekt och uppdrag faller ut beror på hur man motiverar sin personal. Så för Gain Market gäller det att hitta bra motivationsfaktorer för sina anställda.

— Alla kan söka sig till oss oavsett kön och ålder. Avsaknad av tidigare utbildning är inget hinder här. All personal får utbildning och vi hjälper dem att lyckas i sin nya yrkesroll. Inom försäljningsyrket måste man tycka att det är roligt, här har vi kul och pushar varandra. Med en positiv miljö, trivsel på jobbet och med positiva personer kan man komma långt, säger Ann-Helen.

Efter en intensiv tid med att få teknikplattformar och försäljningsrutiner på plats så börjar nu kunderna hitta till dem. I månadsskiftet oktober/november drar ytterligare ett innesäljaruppdrag igång. Kundens telemarketingavdelning förläggs då till Gällivare vilket betyder 3-4 nya arbetstillfällen lokalt. Gain Market hoppas nu att kunna erbjuda de som inte vill eller kan jobba inom t.ex. basnäringen en attraktiv arbetsplats.

— Vi vill skynda långsamt men tror ändå att vi har 8-9 personer anställda vid årsskiftet. Ambitionen är att fördubbla sysselsättningen under nästa år. En försiktig bedömning är 20 nya arbetstillfällen inom tre år, avslutar Ann-Helen stolt.

Läs mer på: http://www.gainmarket.se/

Producerad av Favör Reklambyrå AB


Ann-Helen Björnfot och Johan Brolin från Gain Market.

Ann-Helen Björnfot och Johan Brolin från Gain Market.