Is- och evenemangsarena

Gällivares nya is- och evenemangsarena är framförallt designad för isaktiviteter som till exempel hockey, curling och konståkning men får en flexibel utformning för att kunna användas till fler ändamål. Målet är att på bästa möjliga sätt anpassa byggnaden till parkområdet, som även det ska rustas upp och utvecklas.

Is- och evenemangsarenan ska byggas med ett hållbarhetstänk där exempelvis limträstomme och träfasad är föreslaget. Målet är att byggnaden ska bli en av Sveriges mest energieffektiva och moderna isarenor.  Det kommer att finnas en läktare för publiken med cirka 600 sittplatser med en inomhustemperatur om ca +10 grader och en extra isyta som ska kunna användas för uppvärmning, allmänhetens åkning, curling eller exempelvis barnaktiviteter. Arenan får också en cafédel och ska, utöver isaktiviteter kunna användas för olika typer av arrangemang och då kan inomhustemperaturen höjas till +18 grader. 

Byggnation av is- och evenemangsarenan startade sommaren 2018 och beräknas vara klart till årsskiftet 2019/20.

Skiss isarena

Skiss isarena