Multiaktivitetshuset

Mitt i Gällivare centrum kommer Multiaktivitetshuset växa fram, ett hus med kultur, sport och fritidsverksamhet under samma tak, beräknas stå klart 2025. I huset kommer det att finnas bibliotek, simhall, sporthall, restaurang, klättervägg, lokaler för brottning och tyngdlyftning bland annat. Det är ett intressant och utmanande projekt, ritat av den välkände arkitekten Michael Green, med ett stort inslag av trä som bärande konstruktion. Bakgrunden till detta byggprojekt är den rådande samhällsomvandlingen i Gällivare kommun.

Nu stundar spännande tider för Multiaktivitetshuset! Det är dags för den stora upphandlingen för utförandet av Multiaktivitetshuset i Gällivare. Just nu pågår slutförandet av förberedande schaktarbeten och bottenplatta för det nedersta våningsplanet planeras att utföras under våren 2022.

 

Upphandling 2021

 

Upphandlingen annonseras preliminärt 2/12 2021 och kommer att annonseras via Mercel Tendsign. Anbudstid cirka 3 månader. Beräknad byggstart under sommaren 2022, färdigställande i sommaren 2025

Entreprenaden omfattar uppförande av en byggnad med BTA ca 21.900 m2 i sex våningar, varav två under mark, innehållande verksamheter såsom bad och äventyrsbad, ungdomsverksamhet, skate, bowling, idrott, bio, blackbox, bibliotek, restaurang mm. Stommen i de två nedre våningsplanen kommer att bestå av betong medan trä blir det huvudsakliga materialet i de övre våningsplanen.

 

Om huset

 

Multiaktivitetshuset är ett av fyra projekt som tillhör samma tänk kring ökade aktiviteter i centrum. Sporthallen, is- och evenemangsarenan samt Kunskapshuset ingår också i samma plan. Multiaktivitetshuset blir en plats för möten, över åldersgränser och intressen. Ett välkommet bidrag till samhällsutvecklingen i Gällivare.

Ansvarig arkitekt är Michael Green bosatt i Vancouver, Kanada, tillhör världens nu främsta arkitekter, och i särklass när det gäller träarkitektur, vilket det också är fråga om i Gällivares nya multiaktivitetshus.

 

Ta del av vad som hänt & händer just nu genom att klicka på reportagen nedan. Fler reportage hittar du längst ner bland nyheter. 

      Upphandling av projektet är aktuellt

      Ljudprojekt startar i Multiaktivitetshuset

     Full fart framåt - ny stad tar form

      Multiaktivitetshuset tar form

 Kontakt: 

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen 

Gällivare kommun

Telefonväxel: 0970-818 000

Mail: SAM@gallivare.se

 

Örjan Matti

Projektledare, Tyréns Sverige AB

Mail: orjan.matti@tyrens.se

 

Mats Jakobsson

MAF Arkitektkontor AB

Mail: mats.jakobsson@maf-ark.se