Förslagsskiss över nya förskolan. Utseende och färgskala kan komma att ändras.

Ny förskola Tallbacka

Det planeras för en ny förskola på Tallbacka då det finns en stor efterfrågan på förskoleplatser till Mellanområdet i Gällivare kommun. Med anledning av det, samt att andra förskolor kommer att avvecklas i och med samhällsomvandlingen, har kommunstyrelsen beslutat att bygga en ny förskola i närheten av Tallbackaskolan.

Den nya förskolan planeras få fyra avdelningar för cirka 70 barn med tillhörande utemiljö. Beräknad byggstart är i slutet på 2018 för att sedan stå klar i slutet på februari 2019.