Sjöparkens parkområde

Arbetet med Sjöparken är påbörjat utifrån antagen programskiss med fokus på aktiviteter för alla åldrar. Etapp 2 startar i juni 2018 och kommer att pågå under barmarkssäsong. Arbetet omfattar bl.a. skatepark av betong, aktivitetspark, grillkåta, utegym, multisportplan, pulkakulle samt ny allmän belysning.

Nya Sjöparken sommar

Nya Sjöparken vinter

illustration Sjöparken