Kontakt

Samhällsbyggnad- och teknikförvaltningen
E-post
Tel: 0970-818 000 vx

Lennart Johansson
Förvaltningschef
Tel: 0970-818 011
E-post

Dan Johansson
Projektchef
E-post

Marcus Zetterqvist
Planeringschef
E-post

För övriga medarbetare se projekt- samt planeringsavdelningen i vänsterspalten.

Ann-Helen Köhler
Verksamhetsutvecklare

Helena Werndin
Koordinator

Mikaela Åkerlund
Kommunikatör
E-post
Tel. 0970-81 82 03