Planeringsavdelningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen
E-post
Tel: 0970-81 80 00 vx

Marcus Zetterqvist
Planeringschef
E-post

Magnus Mathiasson
Mark- och exploateringssamordnare
E-post

Ulla-Britt Larsson
Plan- och markhandläggare
Tel: 0970-81 82 37

Sofie Rynbäck
Planarkitekt
Tel: 0970-81 80 54
E-post

Josefine Ekbäck
Planarkitekt
Tel: 0970-81 80 57
E-post

Sanna Johansson
Samhällsplanerare
E-post

Stina Hannu
Projektadministratör
E-post

Per-Anders Perttu
GIS-samordnare

Mirkku Korolainen
GIS-ingenjör