Planeringsavdelningen

Samhällsbyggnad- och teknikförvaltningen
E-post
Tel: 0970-81 80 00 vx

Marcus Zetterqvist
Planeringschef
E-post

Magnus Mathiasson
Mark- och exploateringssamordnare
E-post

Linn Palo
Plan- och markhandläggare
Tel: 0970-81 82 68
E-post

Sofie Rynbäck
Planarkitekt
Tel: 0970-81 80 54
E-post

Josefine Ekbäck
Planarkitekt
Tel: 0970-81 80 57
E-post

Sanna Johansson
Samhällsplanerare
E-post

Mirkku Korolainen
GIS-ingenjör