Projektavdelningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen
E-post
Tel: 0970-81 80 00 vx

Bo-Göran Bäckfors
Projektchef
E-post

Torbjörn Tuoremaa
Projektledare
E-post

Martin Lantto
Projektledare
E-post

Anette Waara
Projektledare
E-post