Bostadsförsörjningsplan

Vad är en Bostadsförsörjningsplan?

Bostadsförsörjningen har en grundläggande betydelse för människors välfärd. Därför behöver alla kommuner en väl genomtänkt strategi för hur bostadsbyggandet och boendet i olika delar av kommunen skall utvecklas i framtiden.  Samhällsomvandlingen i Gällivare kommun bidrar till många förändringar och ett stort behov av nybyggnationer i framtiden, vilket gör det extra viktigt att spegla de kommunala framtidsintentionerna i en väl utarbetad bostadsförsörjningsplan. 
 

Det är MAF som fått uppdraget att utarbeta en bostadsförsörjningsplan:

Läs mer om MAF:

Vi som ska jobba med planen är:

Per Persson

Per Persson

Annie Arnqvist 

 Annie Arnqvist