Bostadsförsörjningsplan

Bostadsförsörjningen har en grundläggande betydelse för människors välfärd. Därför behöver alla kommuner en väl genomtänkt strategi för hur bostadsbyggandet och boendet i olika delar av kommunen skall utvecklas i framtiden. Samhällsomvandlingen i Gällivare kommun bidrar till många förändringar och ett stort behov av nybyggnationer i framtiden, vilket gör det extra viktigt att spegla de kommunala framtidsintentionerna i en väl utarbetad bostadsförsörjningsplan.

Bostadsförsörjningsplanen som arbetats fram behandlar i huvudsak samhällsomvandlingen och de bostäder som påverkas av gruvans expansion i Malmberget. Detta för att kunna ha en beredskap för kommande förändring gällande bostäder. Planen kommer så småningom att kompletteras för att omfatta bostadsbeståndet i hela kommunen. 

Bostadsförsörjningsplan: