Klipp från Näringslivet

Förutom möten med allmänheten har vi också haft träffar med representanter från näringslivet. Två möten på Expandum med GEE* gruppen samt 2 möten med Företagsbolaget och dess medlemmar. Frågeställningarna har varit desamma, men svaren på frågan: "Vilka faktorer gör Gällivare attraktivt att bo i framtiden", skiljer sig från de övriga grupperna.

De faktorer man prioriterat är: Offensiv attityd, kommunikationer, utbildade människor, boende, samverkan, stark basnäring, fritid, turism samt varumärket Gällivare

*Gällivares Engagerade Entreprenörer