Överklagan avslagen

Mark- och miljödomstolen har avslagit överklagan vad gäller is- och evenemangsarenan. Förhoppningen är att bygget i Sjöparken kommer igång så snart som möjligt.

Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige i juni 2016. Därefter överklagades beslutet till mark- och miljödomstolen som nu meddelar att de avslagit överklagan om att upphäva beslutet att anta detaljplanen.

Arenan är framförallt designad för isaktiviteter som till exempel hockey, curling och konståkning men får en flexibel utformning för att kunna användas till fler ändamål. Målet är att på bästa möjliga sätt anpassa byggnaden till parkområdet, som även det ska rustas upp och utvecklas.

Förhoppningen är att bygget kommer igång under 2017.  Beräknad byggtid är sedan cirka ett år.