Kartbilden visar var de huvudsakliga byggprojekten pågår och vilken frekvens av lastbilar som beräknas på transportvägarna till och från byggarbetsplatserna.

Projekt i centrum oktober t.o.m. december

Efter en intensiv byggperiod under sommaren går vi in i en lugnare fas under hösten och vintern. Vi bygger upp ett vackert och funktionellt centrum. Kunskapshuset är invigt och klart, likaså friidrottsarenan och is- ochevenemangsarenan. Vi bygger det samhälle vi alla ska leva, bo och verka i. Här kommer de viktigaste punkterna som du som invånare kommer att beröras av:

Kvarteret Gladan
TOP bostäder och LKAB förbereder för bostäder.
- Utvändig sanering och rivning av byggnader startar och pågår under kvartal 4 varvid transporter sker under samma tid.

Kvarteret Hasseln
LKAB bygger bostäder för TOP bostäders räkning, inflyttningsklara november. 

Multiaktivitetshuset
- Pålningsarbete pågår.
- Dammbekämpning sker kontinuerligt på Hantverkaregatan samt i gropen för projektet.

Kvarteret Vassara 11
LKAB bygger trygghetsboende och seniorboende för TOP bostäders räkning.
- Tingshusgatan är avstängd.
- Föreningsgatan intill kommunhuset planeras att påverkas under 3-4 dagar i början av oktober.

Is- och evenemangsarenan
En brandvattenreservoar byggs upp bakom is- och evenemangsarenan och en restaurang byggs inne i arenan.

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen informerar
Återställningsarbeten på gator, trottoarer, belysning samt skyltning för övergångsställen i centrum sker succesivt under hösten.

byggtrafik