Planarbete

Vid samhällsplanering arbetar man efter en lagstyrd planprocess. Gällivares situation är så unik så vi har gått djupare än så.

Vi började med ett visionsarbete med innevånare och näringsliv i Gällivare kommun, för att kartlägga våra visioner. Hur vill vi att det ska se ut här i framtiden, vad vill vi uppnå? En omfattande medborgardialog resulterade i en vision, Gällivare ska utvecklas till en arktisk småstad i världsklass.

Visionen ligger till grund för utvecklingsplaner, som sammanfogas i ett program för utvecklingen av Gällivare.

Därefter följer planförslag och planprocessen.