Malmberget

Detaljplan för centrala Malmberget etapp 1, kvarteren Entitan, Duvkullan m.fl.

Plankarta
Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning

Detaljplan för nordvästra Malmberget etapp 2, Välkommaskolan m.fl.

Plankarta
Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning

Detaljplan för del av fastigheterna Malmberget 8:1 och 2:5 samt del av Robsam 1:1

Plankarta
Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning

 

Detaljplan för del av Malmberget 8:17 och Robsam 1:1 m.fl.

Plankarta
Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning

 

Detaljplan för nordvästra Malmberget etapp 1, Malmberget 1:129, Malmberget 2:13, del av Malmberget 2:12 och Robsam 1:1

Plankarta
Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning

 

Detaljplan för östra Malmberget, del av Malmberget 8:17, del av Robsam 1:1, Ugglan 6 m.fl.

Plankarta
Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning

 

Detaljplan för del av Robsam 1:1, panncentral i Malmberget

Plankarta
Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning

 

Detaljplan för kvarteret Hackspetten, del av Malmberget 8:17, Robsam 1:1 m.fl.

Plankarta
Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning