Pågående detaljplaner

Granskning, detaljplan för nordvästra Malmberget etapp II, Välkommaskolan m.fl.

 

Granskning, detaljplan för centrala Malmberget etapp 1, kvarteret Entitan, Duvkullan m.fl.

 

Granskning, detaljplan för del av Gällivare 22:24 m.fl., Nuolajärvi

 

Antagande – detaljplan för kvarteret Gladan

 

Antagande, detaljplan för del av Robsam 1:1, Panncentral i Malmberget

 

Antagande, detaljplan för kvarteret Hackspetten, del av Malmberget 8.17, Robsam 1:1 m.fl.

 

Länk till detaljplaner som varit ute på samråd/granskning

Skip Navigation Links.