Framtidsbild av stadslivet på Vassara torg där flera olika aktiviteter utspelar sig en vinterdag.

Utvecklingsplan Gällivare centrum

Arbetet med utvecklingsplanen för Gällivare centrum har föregåtts av ett omfattande visions- och strategiarbete som tagits sin utgångspunkt i de utmaningar och möjligheter som den pågående avvecklingen av Malmberget och den förestående samhällsomvandlingen ställt kommunen inför.

Utvecklingsplanen ska fungera som en guide till den framtida utvecklingen av centrum och ska ligga till grund för såväl planering, förändringar och förbättringar av allt ifrån bebyggelse, offentliga miljöer och parker, gator och vägar. På så sätt kan utvecklingsplanen peka ut riktningen för hur centrum används, hur människor umgås i centrum och vilken roll centrum ska ha i det nya Gällivare.

Läs hela utvecklingsplanen här.