Byggnader som påverkas

Inom de närmaste åren kommer stora delar av Malmberget att avvecklas i olika etapper. Här kan du hitta information om de byggnader som rivs i och med samhällsomvandlingen.

Focushuset

Byggtid: 1960-1962
Arkitekt: Jan Thurfjell
Byggherre: Öbergs Bygg och Fastighets AB Dagonatt
Konstruktion och material: Platsbyggd betong

Malmberget formades av en karaktäristisk och tidstypisk bebyggelse som väl speglar konjunkturförändringar och social skiktning från 1800-talets slut och framåt. Focushuset var en sådan typisk byggnad som visade på den bostadsbrist och de stadsbyggnadsideal som rådde just då.

När gruvbrytningen övergick från säsongsbrytning till åretruntbrytning så expanderade Malmberget kraftigt. För att möta bostadsbristen så uppfördes Focushuset under stark tidspress inom loppet av två års tid. En tretton våningar hög bostadsbyggnad bestående av 91 lägenheter, alla 30-52 kvadratmeter stora.

Symbol med tveeggat värde
Focushuset kom att bli en byggnad som påminde om välfärdssamhället, framgången, framtidstron- och optimismen över malmen, nya material och tekniker. Men den kom också att bli, tillsammans med Focuslängan, en symbol för gropens utbredning, utflyttning och avveckling av Malmbergets historia som samhälle.

Focushuset avvecklas
När byggnaden stod klar köpte Platzer och Bygg AB huset. År 1974 sålde de i sin tur till Gunnar Rydström och nästan trettio år senare kom hans döttrar att ta över fastighetsbeståndet. Med anledning av den pågående samhällsomvandlingen så tog LKAB fastigheter över som hyresvärd år 2017.

Focushuset hör till den del av Malmberget som avvecklas med anledning av samhällsomvandlingen. Området kommer att omvandlas till en miljözon. En miljözon är ett parkliknande grönområde som är tillgängligt för allmänheten och som ska fungera som en mjuk övergång mellan det inhägnade industriområdet och den kvarvarande bebyggelsen.

Öka kunskapen om arkitektur
Mer information om Focushuset finns att läsa genom projektet "Dokumentation av modern arkitektur i Norrbotten" som bedrivs av Norrbottens museum.
Läs den 28 sidor samlade rapporten här