Kontakt

Biljettbeställning och information
Växel tel: 0970-78000
E-post  

Flygtrafikledning ATC 
Tel: 0970-78020
E-post 

Flygplatschef
Michael Gustafsson
E-post

Operativt ansvarig
Jonas Rova
E-post

Flygsäkerhetskoordinator
Yvonne Green
E-post

Säkerhetsansvarig
Kaisa Pääkkölä
E-post

Expeditionsansvarig
Annika Edlund