Avveckling & teknikskifte


Just nu sker stora förändringar av kommuikationsnäten för telefoni och internet runtom i Sverige. Här har Gällivare kommun samlat information om andra aktörers avvecklingar och teknikskiften, som berör kommunens medborgare och företagare.


Avveckling kopparnätet - ADSL och fast telefoni

Kopparnätet som är det fasta telefonnätet avvecklas i hela Sverige. Detta medför att medborgare och företag förlorar tillgång till både internet via ADSL och fast telefoni.

Klicka här för att läsa mer.

 

Avveckling Teracom Mobil - Mobilt bredband

Teracom Mobil (tidigare Net1) avvecklar sina bredbandsanslutningar till privatkunder och företag, under januari 2023. Detta innebär att kunder i områden med mycket dålig eller obefintlig mobiltäckning förlorar tillgång till internet och telefoni.

Klicka här för att läsa mer.

 

Teknikskifte mobilnäten

Samtliga fyra mobilnät i Sverige genomför nu en omställning från gamla till nya tekniker. Målsättningen att både bygga ut med fler nya master och att utöka med fler frekvensband för att 4G-nätet ska vara tillgängligt på alla platser det idag finns täckning via 2G- och 3G-näten. Även 5G är tänkt att byggas ut, med mål att basstationer för 5G ska finnas i alla 4G-masterna.

Klicka här för att läsa mer.

 

För dig som påverkas

Fiberenheten har samlat information om alternativa lösningar och vilken hjälp som finns att söka.

Klicka här för att läsa mer.